Bemanningsplan høstsemesteret 2019

Bemanningsplan høstsemesteret 2019

Laboratorieundervisning, grunnemner

MENA1001 (tre uker), FYS1120 (tre uker), FYS2160 (to uker)

Emne

Tittel

Ansvarlig

                                                    

Labkoordinator

C.A.Lütken

 

 

 

 

Labteam

 

 

Labteam

 

 

Labteam

 

 

Labteam

 

 

Labteam

 

 

Labteam

 

 

Bacheloremner

Emne

Oppgave

Ansvarlig

MENA1001 (administreres av Kjemisk insitutt)

Kollokvier/Lab

Andreas Heggelund, Zakarias Laberg Hejlesen

HON1000

Foreleser

A.Malthe-Sørenssen

FYS1120 Elektromagnetisme

Foreleser

A.Malthe-Sørenssen

FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk

Foreleser

L.Angheluta, Dag K. Dysthe

FYS2210 Halvlederkomponenter

Foreleser

L.Vines

FYS3110 Kvantemekanikk

Foreleser

O.F.Syljuåsen

FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk

Emneansvarlig

P.Mikheenko

 

 

 

FYS3150 /FYS4150 Computational physics

Foreleser

M.Hjorth-Jensen

FYS3220 Lineær kretselektronikk

Foreleser

H. Balk

 

 

 

FYS3231 Sensorer og måleteknikk

Foreleser

Ø. G. Martinsen

FYS3600/4600 Romfysikk

Foreleser

A. Spicher

FYS3700/4700 Biologisk og medisinsk fysikk

Foreleser

Eli Olaug Hole

FYS-STK3155/FYS-STK4155 Anvendt dataanalyse og maskinlæring

Foreleser

M.Hjorth-Jensen

  Gruppe

Øyvind Schøyen

innleide

MENA3200 Energimaterialer

Foreleser

Bjørn Hauback (KI)

MENA3300 Nanoteknologi (administreres av Kjemisk institutt)

Foreleser

T.G.Finstad, O. Nilsen (KI)

 

 

 

 

Master/ph.d. emner

Emne

Oppgave

Ansvarlig

FYS4110/9110 Ikke-relativistisk kvantemekanikk

Foreleser

J.Bergli

FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori

Foreleser

T.Bringmann

FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer

Foreleser

K.Røed

FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering

Foreleser

J. O. Høgetveit

FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Emneansvarlig

A.L.Gunnæs,

FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikker og kondenserte fasers fysikk

Foreleser

K.J.Måløy

FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II

Foreleser

G.Helgesen

FYS4465/FYS9465 Komplekse mediers dynamikk

Foreleser

E.G.Flekkøy

FYS4505/FYS9505 Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk

Emneansvarlig

A. Read

FYS4525/FYS9525 Kjernereaksjoner og anvendelser i astrofysikk

Emneansvarlig

S.Siem

FYS4555 Partikkelfysikk

Foreleser

  1. Read, Magnar Bugge

FYS4570/FYS9570 Advanced Nuclear Structure and Reactions

Foreleser

Undervises annethvert år, ikke høst 2019.

FYS4580/9580 Nuclear Technology

Foreleser

S.Siem, Dorthea Gjestvang

FYS4630/FYS9630 Strålingstransport i atmosfæren

Foreleser

Utgår

FYS4640/FYS9640 Romvær og satelittnavigasjonssystemer

Foreleser

L.Clausen

FYS4710/FYS9710 Stråling og strålingsdosimetri

Foreleser

E.Malinen

FYS4715  Biologisk fysikk

Foreleser

D.Dysthe

FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi

Foreleser

N.F.J. Edin

FYS-MED4750/9750 Medisinsk avbildning

Emneansvarlig

Undervises annethvert år  (2020) A.Bjørnerud, A.C.T. Martinsen

FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer

Foreleser

C.Persson, O.M.Løvvik

FYS5810 Fysikkdidaktikk i praksis

Foreleser

E.K.Henriksen

MENA9510 Advanced characterization methods

Emneansvarlig

E.Monakhov

FYS9230 Modelling and design of micro- and nanosystems

Emneansvarlig

Terje Finstad

 

 

 

Publisert 5. aug. 2019 11:02 - Sist endret 1. nov. 2019 09:56