Forslag til bemanningsplan høstsemesteret 2020

 

FYS1120 Elektromagnetisme

Funksjon

Person Kommentar
Emneansvarlig Anders Malthe-Sørenssen Ansvarlig for hele emnet, inkludert labundervisning
Medansvarlig    
Gruppelærerkoordinator ?  
Gruppelærer K. Ø. Hansen (s)  
Gruppelærer Anne Marit Rykkelid (s)  
Gruppelærer Gert W Kluge (stip)  
Gruppelærer Vilde Mmari Reinertsen (stip)  
Gruppelærer

Wanja Paulsen

Innleid
Gruppelærer

Peder Lon Hauge

Innleid
Gruppelærer Ivar S. Haugerud Innleid
Gruppelærer Sigurd Rustad Innleid
Gruppelærer Sakarias Frette Innleid


FYS2160 Termodynamikk og statistisk fysikk

Funksjon Person Kommentar
Emneansvarlig Dag Kristian Dysthe Ansvarlig for hele emnet, inkludert labundervisning
Labansvarlig

Trine Tveter

 
Gruppelærerkoordinator Vidar Skogvoll  
Gruppelærer Line Gaard Pedersen (s)  
Gruppelærer Vidar Skogvoll (s)  
Gruppelærer Noah H. Oldfield Innleid
Gruppelærer Marius S. Sivertsen Innleid
Gruppelærer Sean William Bråthen Innleid
Gruppelærer

Jake Gordin (s) ?

 


FYS2810 Prosjektemne

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Dag Kristian Dysthe

40 timer


FYS3110 Kvantemekanikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlige

Are Raklev, Johannes Skaar

 

Gruppelærer

M. F. Iversen (stip)

 


FYS3150/FYS4150 Computational physics

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Morten Hjorth-Jensen, Anders Kvellestad

 
Gruppelærerkoordinator    
Gruppelærer (?) Sebastian Winther-Larsen (stip) 2 stipendiater H20
Gruppelærer    
Gruppelærer René Alexander Ask Innleid
Gruppelærer Kaspara Gåsvær Innleid
Gruppelærer Maria Linea Horgen Innleid
Gruppelærer Aksel Graneng Innleid
     


FYS3180/FYS4180 Eksperimentelle metoder i fysikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

 

Undervises ikke H20


FYS3220 Lineær kretselektronikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Ørjan G. Martinsen

 
Medansvarlig Helge Balk  
  Fred-Johann Pettersen  
Labveileder (1 h19) Sondre Slettemoen (student)  

Gruppelærer (1 h19)

 

 


FYS3231/4231 Sensorer og måleteknikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Anja Kohfeldt

 

Labveileder

Oliver Pabst (p.d.)

 

Gruppelærer   Ikke behov


FYS3280/FYS4280 Halvlederkomponenter 

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Lasse Vines

 

Gruppelærer

(stipendiat fra FI)

 

Labveileder V. Bobal  


FYS3600/FYS4600 Romfysikk og -teknologi

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Andres Spicher

 
Gruppelærer Jan Egil Ødegård  

Gruppelærer (1 h19)

 

 


FYS3700/FYS4700 Biologisk og medisinsk fysikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Eli Olaug Hole

 
Medansvarlig Ingunn Hanson (s)  

Gruppelærer

Kathinka Pitman (p.d)

 

  Eirik Malinen  
  Nina F. J. Edin  


FYS3820 Arbeidspraksis

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

 

Undervises ikke H20
Medansvarlig    


FYS-STK3155/FYS-STK4155 Anvendt dataanalyse og maskinlæring

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Morten Hjorth-Jensen

 

Medansvarlig

 

 

Gruppelærerkoordinator (?)    
Gruppelærer Øyvind.S. Schøyen (stip)  
Gruppelærer Michael Bitney Innleid
Gruppelærer Kristian Wold Innleid
Gruppelærer Nicolai Haug Innleid
Gruppelærer Per-Dimitri B. Sønderland Innleid
     

FYS4110/FYS9110 Moderne kvantemekanikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Joakim Bergli

 

Gruppelærer

Francesco Pogliano (stip)

 


FYS4170/FYS9170 Relativistisk kvantefeltteori

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Torsten Bringmann

 
Gruppelærer Larissa Bravina (?)  


FYS4220/FYS9220 Sanntids og embedded datasystemer

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

Ketil Røed

 

Gruppelærer (1 h19)

 

 


FYS4239/FYS9239 Elektrisk bioimpedans

Funksjon Person Kommentar
Emneansvarlig Ø. G. Martinsen  


FYS4250/FYS9250 Biomedisinsk instrumentering

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

J. O. Høgetveit

 


FYS4340/FYS9340 Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

A. E. Gunnæs (2/3), Ø. Prytz (1/3)

 


FYS4420/FYS9420 Eksperimentalteknikk i kondenserte fasers fysikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

K. J. Måløy

 


FYS4430/FYS9430 Kondenserte fasers fysikk II

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

G. Helgesen

 


FYS4465/FYS9465 Komplekse mediers dynamikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

E. G. Flekkøy

 


FYS4505/FYS9505 Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

E. Sahin 

 

Medansvarlig

A. L. Read

 


FYS4515/FYS9515 Kjernefysikk I

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

S. Siem

Bidrag fra seksjonen: A.C. Larsen, M.S. Guttormsen,

Andreas Görgen


FYS4525/FYS9525 Advanced Nuclear Reactions and Applications in Astrophysics (5 studiepoeng)

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

S. Siem (1/2)

Undervises ikke H2020
Medansvarlig A. Görgen  


FYS4545/FYS9545 Resonanser i atomkjerner (5 studiepoeng)

Funksjon Person Kommentar
Emneansvarlig   Undervises ikke H2020
     

FYS4555 Partikkelfysikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

F. Ould-Saada

 
Gruppelærer E. S. Håland (s)  

FYS4570/FYS9570 Avansert kjernestruktur og reaksjoner

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

A. Görgen

Undervises annethvert år, partall


FYS4580/FYS9580 Nukleær teknologi

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

S. Siem

Undervises annethvert år, oddetall

Gruppelærer

 

 


FYS4640/FYS9640 Romvær og satellittnavigasjonsystemer

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

L. Clausen

 


FYS4711/FYS9711 Stråling og dosimetri

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

E. Malinen

 


FYS4715 Biologisk fysikk

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

D. K. Dysthe

 


FYS4720/FYS9720 Cellulær radiobiologi

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

N. F. J. Edin, H.Lyng (II'er)

 


FYS5810 Fysikkdidaktikk i praksis

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

E. K. Henriksen

 


FYS5960 Writing science

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

D.K. Dysthe

 
Gruppelærer (6 H19)    


FYS-MENA4111 Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

C. Persson

 

Medansvarlig

O. M. Løvvik

 


FYS9230 Modelling and design of micro- and nanosystems

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

T. Finstad

 


HON1000 Tverrfaglig tema for honours-studenter

Funksjon

Person Kommentar
Emneansvarlig A. Malthe-Sørenssen  

Seminar

A. Lauvland (s)

 


MENA1001, emnet administreres fra Kjemisk institutt

Funksjon

Person Kommentar
Emneansvarlig   Bestemmes av KI
Gruppelærere   Bestemmes av KI

Labkoordinator

K. Bergum

Bestemmes av FI


MENA3001, emnet administreres fra Kjemisk institutt

Funksjon

Person Kommentar
Emneansvarlig O. Nilsen, KI,  L. Vines? FI

Bestemmes av KI 


MENA3200 Energimaterialer

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

B. Hauback (KI),
T. Norby (KI)

Undervises ikke H20


MENA9510 Advanced Characterization methods (5 studiepoeng)

Funksjon

Person Kommentar

Emneansvarlig

E. Monakhov

 

 

Annet:

O. P. Sand (stip) (BIOS1100)

 

 

Ikke plassert ennå:

L. Bravina internsensor - masteroppgave

M. V. Bøe

 

 

P. Mikheenko

T. H. Johansen - sensur FYS1120, internsensor - masteroppgaver

P. Mikheenko

W. J. Miloch

 

 

 

 

Ikke undervisningsplikt:

S.F. Viefers (instituttleder)

H. Sandaker (forskningsleder)

H. Balk (utdanningsleder)

A. Kuznetsov (underviser dobbelt vår)

K.M. Kjølerbakken (underviser vår)

E. B. Rye (andre oppgaver)

K.S.Beckmann(s) (underviser dobbelt vår)

D. Gjestvang (stip) (undervisningsfri H20)

E. Adli (underviser dobbelt vår)

A. C. Larsen (forbereder FYS-MEK1110)

M. S. Guttormsen (Pensjoners i november)

 

Sabbatsår:

L. Angheluta-Meyer

C. A. Lütken

 

Sabbatssemester H20

O. F. Syljuåsen

 

Publisert 27. jan. 2020 09:43 - Sist endret 5. aug. 2020 13:09