Sensurprotokoll

Studieadministrasjonen sender sensurprotokoll til eksamenskommisjonen. Den skal inneholde kandidatens navn og fødselsdato, samt tittel på masteroppgaven.

Publisert 30. mai 2015 15:52 - Sist endret 12. okt. 2015 10:16