English version of this page

Obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Alle emner ved MI skal bruke Canvas til håndtering av obligatoriske oppgaveinnleveringer. 

Instituttet har lagt opp til at Canvas i utgangspunktet kun skal brukes til innlevering og retting av obligatoriske oppgaver. Ønsker foreleser å utforske flere funksjoner i Canvas er dette mulig, men da må man ta kontakt med studieinfo@math.uio.no eller utdanningsleder for å informere om dette. Det er i så fall også viktig å sette seg inn i retningslinjene for hva som skal ligge åpent på nettsidene til UiO og hva som kan ligge i Canvas.

MI har laget en egen rom-mal for Canvas som importeres til alle emner ved MI. Oppsett med startside og obligatoriske oppgaver er derfor klart når foreleser logger inn i Canvas første gang, og behøver kun mindre endringer før det kan publiseres.

Logg inn i Canvas

 

Publisering av Canvas-rom

Før semesterstart må du som er foreleser publisere Canvas-rommet. Før publisering er det viktig å redigere "Hjem"-siden for å legge til en lenke til semestersiden (vortex), der informasjonen om emnet gis. Informasjonsteksten på "Hjem"-siden er ferdig utformet, teksten som skal erstattes med lenken er i klammeparenteser og markert i rødt. Merk at for å aktivere lenken må det legges inn et mellomrom etter lenketeksten. Når endringene er lagret går man tilbake til "Hjem"-siden og trykker på knappen for å publisere rommet.

Hvilke obligatoriske krav har emnet mitt?  

Informasjon om hva slags obligatoriske krav ditt emne har finner du på emnesiden under punktet "Eksamen". Husk at det kan være ulike krav for de to variantene av et klonet emne, for eksempel MAT3500 og MAT4500. PhD-variantene har også egne krav, som beskrevet på emnesiden. Husk at det som står i emnebeskrivelsen er bindende, og må etterfølges. 

Emnet mitt har prosjektoppgave som teller inn på sluttkarakter

Prosjektoppgaver som teller inn på sluttkarakteren i et emne må leveres i eksamenssystemet Inspera, og ikke i Canvas. Les MN sine retningslinjer om dette. I utgangspunktet skal studieadministrasjonen ha avklart før semesterstart hvilke emner dette gjelder, og meldt inn aktuelle faglærere slik at de har tilgang i Inspera-systemet. Studieadministrasjonen kan være behjelpelig med å opprette innleveringsmappe i Inspera for studentene. Les mer om Inspera-systemet. Oppretter faglærer oppgavemappe selv er det viktig at denne deles med aktuell studiekonsulent som er ansvarlig for eksamen. (Elisabeth Giil for VÅR 2019 og Solveig Giil for HØST 2019 og VÅR 2020). 

Er innleveringsfrister fastsatt for mitt emne? 

Du kan sjekke om det er fastsatt innleveringfrister for ditt emne under Timeplan på semestersiden. 

Tidspunkt for innlevering av obligatoriske oppgaver (obliger) for de fleste bacheloremner er fastsatt før semesteret starter. Fristen er som regel klokken 14.30 på en torsdag. Denne fristen er satt fordi studieadministrasjonen skal være tilgjengelig for studentene om det skulle dukke opp spørsmål eller tekniske problemer i forbindelse med innlevering. Hvis du ønsker å endre oppsatte frister, ta kontakt med studieadministrasjonen før semesterstart.

For emner der det ikke er fastsatt frister bør det tas hensyn til emner som det er naturlig å ta samme semester. Snakk gjerne med studieadministrasjonen. Innleveringstidspunkt bør være fastsatt innen semesteret begynner. 

Hvor og hvordan publisere oppgavetekst

Oppgaveteksten skal publiseres på semestersiden til emnet. Oppgaver skal normalt legges ut minst to uker før innleveringsfristen, men ikke tidligere enn tre uker.

Studieutvalget har bestemt at MI skal ha en felles mal som benyttes i forbindelse med publiseringen av oppgaveteksten. Dette for å sikre at studentene får samme informasjon.  

Når oppgaveteksten er publisert må faglærer lenke til denne i Canvas. I tillegg må det registreres innleveringsfrist. 

Hvordan gjøre dette: 

Gå inn i riktig emnerom i Canvas. Trykk på "Oppgaver" i venstre meny. Du vil da få opp maler på 2 obligatoriske oppgaver. Det er veldig viktig at du ikke endrer på poengoppsett og innleveringstype i malene!

Du legger inn lenke til oppgaveteksten i selve tekstboksen øverst.

Deretter scroller du nederst på siden til feltet "Tilordne". Det er allerede satt opp at alle undervisningsmeldte studenter (seksjonen "Alle") skal ha tilgang til innleveringsmappen, du behøver derfor ikke endre feltet "Tildel til".

I boksen "Forfall" skriver du inn riktig innleveringsdato og tidspunkt (husk at tidspunkt skal være kl. 14:30).

I boksen "Tilgjengelig fra" legger man inn datoen oppgaven blir publisert.

I boksen "Inntil" registrerer du samme dato som innleveringsfristen, men med klokkeslett til kl.15:00. Hvis dette ikke gjøres forblir oppgaven åpen resten av semesteret og studentene kan levere inn lang tid etter fristen.

Husk og trykk på lagre og publiser når du er ferdig. Studentene kan ikke laste opp sine besvarelser før oppgaven er publisert. 

Hvordan rette obliger i Canvas

UiO har laget gode veiledninger på hvordan dette skal gjøres i Canvas.  

Ta kontakt med studieadministrasjonen hvis du har spørsmål. 

Hvordan registrere 2. forsøk i Canvas

Studenter som får underkjent sin første innlevering, men har vist et reelt forsøk på å løse oppgaven, kan få innvilget et andregangsgangsforsøk. Ny frist er vanligvis 2 uker etter ordinær frist. 

Husk at studentene kun skal laste opp alt i èn pdf-fil. Har de lastet opp oppgaven i flere filer, men åpenbart har gjort et reelt forsøk på oppgaven, skal de automatisk få underkjent uten vurdering og få innvilget et 2. forsøk. 

Hvordan gi utvidet frist til noen av studentene

Har du et emne uten gruppelærere der svært mange skal levere inn på nytt, så ta kontakt med studieadministrasjonen for hjelp til å dele studentene i seksjoner.

Hvordan gjøre oblig 2 tilgjengelig kun for studenter med godkjent oblig 1.

Det kan være praktisk å kun la studenter som har fått godkjent oblig 1 tilgang til å levere oblig. 2. Dette kan gjøres på samme måte som når studieadministrasjonen organiserer ny 2.gangs innlevering for emner der svært mange skal levere på nytt. Ta kontakt med studieadministrasjonen om du har behov for dette.

Hvordan ferdigstille lister over studenter med godkjente oppgaver

Eksamenskontoret må vite hvilke studenter som har bestått all obligatorisk aktivitet i et emne og dermed kvalifiserer til å gå opp til avsluttende eksamen.

Når du er ferdig å rette alle oppgavene i Canvas, og har dobbeltsjekket at alt er riktig registrert, må du eksportere oversikten til et Excel-skjema. Les om hvordan du gjør dette. 

Fristen for å ha listen klar er senest 14 dager før eksamensdato. 

Når listen er klar sender du den til studieinfo@math.uio.no. Studieadministrasjonen vil videresende den til eksamenskontoret. 

I emner med flere gruppelærere (MAT1100, MAT1110, MAT1120, MEK1100, STK1000, STK1100, STK1000) vil studieadministrasjonen ta ut listen fra Canvas selv. 

 

Når fakultetet mottar oversikten vil de sende ut beskjed til de studentene som ikke har bestått sine obligatoriske aktiviteter om at de ikke har rett til å gå opp til avsluttende eksamen, og at de er trukket fra emnet.

Husk: De obligatoriske oppgavene teller ikke med i fastsettelse av karakter, men må være godkjent for at man skal få gå opp til avsluttende eksamen.

Nyttige Canvas- tips og erfaringer

MI reglement for obligatoriske oppgaver

Informasjon om obligatoriske oppgaver som ligger tilgjengelig ute for våre studenter. 

Publisert 7. aug. 2013 16:01 - Sist endret 29. jan. 2020 16:54