Studieprogram

Fristen for å foreslå opprettelse, endring eller nedlegging av studieprogrammer ved UV er i februar hvert år.

Etablering og nedlegging av studieprogram

Det er universitetsstyret som behandler saker om etablering eller nedlegging av studieprogram. Instituttene må derfor melde inn planlagte opprettelser eller nedleggelser til fakultetet i forbindelse med den årlige gjennomgangen av studieporteføljen. Fristen for dette er i februar hvert år, slik at studieutvalget og fakultetsstyret har tid til å behandle saken før frist 15. april for innmelding til UiO.

Endring/ revidering av studieprogram ved UV

Fakultetsstyret vedtar programbeskrivelsen etter at studieprogrammet er opprettet.  Senere kan revideringer av programbeskrivelsen behandles i Studieutvalget (STUV). Programbeskrivelsen er bindende for UiO og det er derfor viktig at endringer som påvirker studentenes studieløp planlegges i god tid før de innføres.

Vesentlige endringer i opptakskravene for et studieprogram skal være klart for søkerne minst ett år før de trer i kraft, jfr § 18.2 i Forskrift om lokale opptak til UiO.

Mer informasjon finner dere på Etablering, endring og nedlegging av studieprogram (sentrale nettsider)

Ephorte

Rutinebeskrivelse for arbeidet i ephorte med opprettelse, revidering og nedleggelse av studieprogram

 

Publisert 16. nov. 2016 14:58 - Sist endret 4. jan. 2021 15:16