Salg til private bedrifter eller det offentlige

UiOs policy er at etter- og videreutdanning skal eksternfinansieres. Dette setter krav til prosjektstyring i henhold til rutiner for eksternt finansierte prosjekt samt etterfølgelse av økonomiregelverket. Det er instituttleder som godkjenner et EVU-budsjett.

Etter- og videreutdanningstilbud som selges til bedrifter eller det offentlige skal klassifiseres som oppdrag. All oppdragsundervisning må være 100 % eksternt finansiert, det vil si at:

 • Oppdragsgiver skal dekke alle direkte og indirekte kostnader.
 • Fullstendig budsjett må utarbeides.
 • Det skal budsjetteres med reserve for dekning av uforutsette kostnader.
 • Det skal beregnes overhead på 40% med mindre det foreligger egne beregninger som dokumenterer fullstendige indirekte kostnader.
 • UiO får ikke studiepoengsinntekter fra KD.
 • Det skal beregnes en rimelig fortjeneste.

Merk:

 • Det skal skrives kontrakt for oppdragsundervisning, se mal i høyre marg. Fyll inn manglende informasjon og tilpass spesielt § 4.
 • Ved videreutdanning skal UiO alltid ha det faglige ansvaret og stå for gjennomføring av eksamen og kvalitetssikring.
 • Subsidiering av oppdrag fra grunnbevilgningen er ulovlig og kan føre til konkurransevriding.

Anbud

Offentlig sektor er pålagt å utlyse oppdrag over 500.000 kroner som anbud. Anbud reguleres av Forskrift om offentlige anskaffelser (lovdata.no).

Krav ved levering av anbud

Kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjon står i konkurransegrunnlaget. Dersom kravene ikke er oppfylt, skal tilbudet avvises. Kvalifikasjonskravene skal som oftest dokumenteres med:

Kravspesifikasjonen inneholder selve bestillingen. Den gir rammene for det faglige innholdet i tilbudet. I tillegg kreves ofte CV'ene til de vitenskapelig involverte samt oversikt over lignende oppdrag. Ta ikke for gitt at oppdragsgiver kjenner universitetets fagmiljøer og vitenskapelige ansatte. Merk:

 • Tilbudet må leveres innen fristen: 2 minutter forsinkelse gir grunn til avvisning.
 • Tilbudet må leveres i en form som er helt i samsvar med anbudsutlysningen.

Institutter/fagmiljøer som er interesserte i å levere tilbud på anbudsutlysninger, bør følge med på DOFFIN.

Publisert 30. okt. 2013 14:08 - Sist endret 4. sep. 2019 09:11