Etter- og videreutdanning (EVU)

Etter- og videreutdanningstilbud er tilpasset behov i arbeidslivet. Etterutdanning gir ikke studiepoeng, mens videreutdanning gjør det. Det er fakultets- eller instituttledelsen som avgjør om et EVU-tilbud skal settes i gang basert på ressurser, faglige interesser og markedspotensiale, jf. UiOs rutiner for etablering og nedlegging av studietilbud.

Administrasjon av EVU

  • Registrer EVU-tilbud
  • Påmeldings-/søknadsskjema
  • Deltakerregistrering i FS
  • Tildeling av studierett og oppmelding til eksamen
  • Semesteravgift og semesterregistrering

Flere veiledninger

Kontakt

FS Etterutdanningsmodul:
evu-hjelp@admin.uio.no

Se også