Opprettelse og administrasjon av etter- og videreutdanning (EVU)

Studieavdelingen ved Digitale tjenester oppretter EVU-tilbud i FS og EVU-web. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt lenker tilbudene til UiOs nettoversikt over EVU-tilbud. 

Be om å få registrert EVU-tilbud i FS og EVU-web

Det er fakultets- eller instituttledelsen som avgjør om et EVU-tilbud skal settes igang, jf. UiOs rutiner for etablering og nedlegging av studier. Enheten får opprettet EVU-tilbud i FS ved å melde det inn via nettskjemaet "Registrering av EVU-tilbud.

Ved innmelding må det angis hvilken type EVU-tilbud det er snakk om:

  • Rent etterutdanningstilbud: Kurs som ikke gir studiepoeng. Fra våren 2021 brukes EVU-web til påmelding.
  • Rent videreutdanningstilbud: Emne som gir studiepoeng. Tilbudet bruker som hovedregel søknadsweb til påmelding, men Studieavdelingen vurderer ved innmelding hvilken søknadsmetode som er best egnet. 
  • Kombinert etter- og videreutdanningstilbud: Deltakerne kan enten ta tilbudet som kurs uten studiepoeng eller som emne som gir studiepoeng. Våren 2021 bruker tilbudet som hovedregel nettskjemaløsning for påmelding, med unntak av utvalgt pilot.

Andre spørsmål enheten må ta stilling til ved innmelding:

  • Hvilken finansiering som ligger til grunn for tilbudet.

  • Om det er saksbehandling knyttet til opptak til tilbudet, eller om alle som melder seg på innen fristen, så lenge det er kapasitet, skal få plass.

  • Om det er arbeidsgiver eller lignende som forhåndsgodkjenner søkere eller om tilbudet er synlig for allmenheten. 

  • Om det er behov for å opprette canvasrom fra etterutdanningsmodulen eller om dette skjer fra undervisningsmodulen.

Se til at studietilbudet legges på nett

Fakultetene som tilbyr etter- og videreutdaning har egne undersider som er lenket opp fra nettsiden med UiOs EVU-tilbud. Enheten er selv ansvarlig for å lage nettpresentasjoner, samt å få studietilbudet lenket opp fra den fakultetsvise siden.

Dersom fakultets nettside mangler på den sentrale siden, send e-post til nettredaktor@uio.no for å få den lenket opp.

Administrasjon av EVU-tilbud

I FS-veiledningene finner du mer informasjon om hvordan EVU-søknader registreres og behandles, og hvordan kursdeltakerne følges opp og registreres etter at tilbud er gitt.

Tidligere rutine for administrasjon av EVU er under utfasing. I 2021 gjelder den bare for tilbud som fremdeles benytter nettskjemaløsning for påmelding.

Andre relevante ressurser

Publisert 19. mars 2021 10:38 - Sist endret 10. jan. 2022 10:10