Inndra studieretter hvert semester, med forhåndsvarsel

Gå gjennom aktive studieretter hvert semester og finn de studentene som ikke fyller kravene til å beholde studieretten. Send dem forhåndsvarsel på e-post, inndra studieretten ca. to uker senere, og send deretter brev om vedtaket.

Rutinen trekker fra semestre der studenten er på utveksling, i permisjon eller med lavere progresjon automatisk, slik at dette ikke trenger vurderes manuelt.

 • Inndragning i vårsemesteret skal foretas i perioden 20. februar til 15. mars. Send forhåndsvarsel i perioden 5. til 15. februar.
 • Inndragning i høstsemesteret skal foretas i perioden 20. september til 15. oktober. Send forhåndsvarsel i perioden 5. til 15. september.

Programmer det skal inndras for: årsenheter, bachelorprogram, masterprogram av 1-2-årig og 5-årig lengde og 6-årige programmer

 • Bestemmelsen som tillot ett semesters fravær uten permisjon gjaldt ikke for første semester i et studieprogram, ikke for studieprogram ved MN-fakultetet og ikke for studieprogrammene i farmasi, klinisk ernæring, medisin eller odontologi. Bestemmelsen utgikk fra og med våren 2021, se Felles regelverk for studiepermisjoner ved Universitetet i Oslo.
 • Medisintudiet har egne bestemmelser om studieprogresjon.
 • Fellesgrader kan ha avtalefestet egne bestemmelser om studieprogresjon.

1 Studenter som ikke har møtt til studiet


- Inndragningen foretas for alle studieprogram som har hatt opptak dette semester, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §7.2.1 og §7.1.2.

Åpne FS>Programstudent>Rutiner>FS250.001 Inndragning av studierett:

Følgende skal fylles ut:

 • Sted/Studieprogram: Enten sted + studienivå (lavere grad: 180-499) eller STUDIEPROGRAMKODE
 • Studierettstatus: ALLE (Når rutinen er kjørt uten oppdatering vil du se om det er spesielle statuser som bør holdes utenfor [f.eks. UTLOPPTAK/KVOTEPROG]. Da må rutinen i steden kjøres én gang for hver av de andre studierettstatusene som forekommer)
 • Starttermin: Hake og DETTE-SEMESTER
 • Kulltermin: Ikke hake
 • Registreringsperiode: DETTE-SEMESTER - DETTE-SEMESTER
 • Dato for inndragning: DAGENS DATO
 • Fravær beregnet på grunnlag av: Hake
  -
  Emne dette semester: Hake
  - Registrert: Ikke hake
  - Betalt: Ikke hake

  - Bekreftet plan: Ikke hake
  Minimum antall terminer fravær: 1
 • Manglende studieprogresjon pr termin: Ikke hake
 • Justér ned antall terminer fravær/manglede studieprogresjon ved
  Permisjon: Hake
  Utveksling: Hake
  Lavere planlagt progresjon: Ikke hake
  Sanksjoner: Hake
 • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
 • Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll ut dette feltet.
 • Vis kun inndragninger: Hake
 • Oppdatér database: Kjøres med NEI først for å sjekke at resultatet ser fornuftig ut, og om noen studierettstatuser må holdes utenfor (se studierettstatus over). Deretter kjøres rutinen med JA her.

Det er ikke vanlig å sende forhåndsvarsel eller vedtaksbrev denne gruppen, siden personene det gjelder etter alt å dømme ikke har en aktiv tilknytning til studieprogrammet/ UiO. Det er likevel mulig hvis ønskelig å sende vedtaksbrev. 
Merk:
Dersom du kjører rutinen 2 a før rutine 1 og sender ut vedtaksbrev i 1, vil studentene som ikke har møtt til studiet også få forhåndsvarsel om at de har fravær inneværende semester (RT#4297332)

 • høyreklikk på det hvite feltet i rapporten og velg Lag brev/meldinger (FS210.001)
 • velg brevtype: SADM INNDR-MOTT-VEDT 1
 • åpne meldingsinnstillinger med control-i eller menyknappen
 • det skal være hake i arkiver meldingen OG i feltet Publiser meldingen på Studentweb
 • velg medium for utsending: E-post: 0 Brev: 1 SMS: 0. Hak av for Send til digital postkasse. Trykk OK
 • Trykk på fliken som heter Brev, og ta en kikk på at brevet ser fint ut
 • Skriv ut, med control-p eller menyknappen
 • De studentene som har opprettet digital postkasse får brevet et dit. De reserende må du skrive ut på papir: Skriv ut. NB: to-sidet printing passer ikke for slike brev.
 • Du kan lese mer på Units veiledning for å sende brev fra FS.

2a Fravær uten registrert permisjon - forhåndsvarsel


Gjelder alle studieprogram, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §7.2.1 og §7.1.5.

Man skal sende forhåndsvarsel fordi det er et krav i forvaltningsloven § 16. Forhåndsvarsel om tap av studierett kan sendes på e-post da det viktigste i med forhåndsvarselet er at studentene mottar det, og dermed er det mer hensiktsmessig med e-post. Erfaringsmessig gir studentene ev. tilbakemelding med ev. utfyllende saksopplysninger ved å svare på e-post, og da er det et gode for dem å kunne svare direkte på forhåndsvarselet. Det er i forbindelse med forhåndsvarslet at studenten kan gi ytterligere saksopplysninger og dokumentasjon, som kan medføre at UiO ikke fatter vedtak om å inndra studieretten. Dersom studenten ikke benytter denne muligheten til å gi innspill, vil studenten måtte klage på vedtaket dersom studieretten blir inndratt. Da er det ikke lenger tilstrekkelig å skrive en enkel e-post.

Forhåndsvarsel kan sendes studentene med to ukers svarfrist. Med digital kommunikasjon er det ikke nødvendig å legge inn ekstra tid til postgang på papir.

Fra og med våren 2021 skal inndragning på bakgrunn av fravær beregnes i tråd med Felles regelverk for studiepermisjoner ved Universitetet i Oslo

Send ut forhåndsvarsel i perioden 5.-15. februar og 5.-15. september.

Åpne FS>Programstudent>Rutiner>FS250.001 Inndragning av studierett

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, linje, produkt, nummer.

FS-veiledning f.o.m. våren 2021 - Fravær uten registrert permisjon

Fyll ut feltene slik:

 • Sted/Studieprogram: Enten sted + studienivå (lavere grad: 180-499) eller STUDIEPROGRAMKODE. Bruk studieprogramkode for profesjonsutdanninger og 5-årige programmer.
 • Studierettstatus: ALLE (Når rutinen er kjørt uten oppdatering vil du se om det er spesielle statuser som bør holdes utenfor [f.eks. UTLOPPTAK/KVOTEPROG]. Da må rutinen i stedet kjøres én gang for hver av de andre studierettstatusene som forekommer)
 • Starttermin: Ikke hake
 • Kulltermin: Ikke hake
 • Registreringsperiode: OBS! DETTE-SEMESTER - DETTE-SEMESTER
 • Dato for inndragning: DAGENS DATO
 • Vis kun inndragninger i rapporten: Hake
 • Fravær beregnet på grunnlag av: Hake
  • Emne dette semester: Hake
  • Registrert: Ikke hake
  • Betalt: Ikke hake
  • Bekreftet plan: Ikke hake
  • Minimum antall terminer fravær: OBS! 1
 • Manglende studieprogresjon pr termin: Ikke hake
  Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll inn dette feltet.
 • Justér ned antall terminer fravær/manglede studieprogresjon ved
  • Permisjon: Hake
  • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
  • Utveksling: Hake
  • Lavere planlagt progresjon: Ikke hake. Fordi: Hvis studenter har ikke-gyldig fravær i et semester som de også har registrert lavere progresjon, bør studieretten deres fanges opp av rutinen for inndragning pga. fravær.
  • Sanksjoner: Hake
 • Oppdatér database: Kjøre med NEI. Sjekk om noen studierettstatuser må holdes utenfor (se studierettstatus over).

Send forhåndsvarsel på e-post:

 • høyreklikk på det hvite feltet i rapporten og velg Lag brev/meldinger (FS210.001)
 • velg brevtype: SADM INNDR-FRAV-VARS 1 - Varsel før inndragning av studierett.
  Fra 6. feb. 2019: Noen har problemer med stedkoden bildet "Meldingsinformasjon". I påvente av retting står det Vennlig hilsen Universitet i Oslo nederst i e-posten i stedet for fletting med Vennlig hilsen {AVSENDER_STEDNAVN}.
 • åpne meldingsinnstillinger med control-i eller menyknappen
 • det skal være hake i arkiver meldingen OG i feltet Publiser meldingen på Studentweb
 • velg medium for utsending: E-post: 1. Velg Begge adresser. Brev: 0 SMS: 0. Trykk 'OK'
 • Trykk på arkfanen som heter E-post (i FS210.001), og ta en kikk på at e-postinnholdet ser fint ut
 • Trykk control-p eller velg menyknappen  Bildet "Meldingsinformasjon" åpner seg.
 • I bildet Meldingsinformasjon, skriv i feltet Avsender E-postadresse: den e-postadressen du ønsker ev. tilbakemeldinger fra studentene på.
 • Trykk på knappen 'Skriv ut/send meldinger'. E-postene blir da sendt ut.

2b Fravær uten registrert permisjon - inndra studierettene

Gjelder alle studieprogram, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §7.2.1 og §7.1.5.

Inndra studierettene etter at fristen for tilbakemelding på forhåndsvarselet har utløpt, og eventuelle endringer i bakgrunnsdata er registrert i FS.

Fra våren 2021 skal inndragning på bakgrunn av fravær beregnes i tråd med til Felles regelverk for studiepermisjoner ved Universitetet i Oslo.

Inndra i perioden 20. februar til 15. mars 2021.

FS-veiledning f.o.m. våren 2021

Åpne FS>Programstudent>Rutiner>FS250.001 Inndragning av studierett:
Bildet kan inneholde: tekst, skrift, produkt, linje, nummer.

Fyll ut feltene slik:

 • Sted/Studieprogram: Enten sted + studienivå (lavere grad: 180-499) eller STUDIEPROGRAMKODE. Bruk studieprogramkode for profesjonsutdanninger og 5-årige programmer.
 • Studierettstatus: ALLE (Når rutinen er kjørt uten oppdatering vil du se om det er spesielle statuser som bør holdes utenfor [f.eks. UTLOPPTAK/KVOTEPROG]. Da må rutinen i stedet kjøres én gang for hver av de andre studierettstatusene som forekommer)
 • Starttermin: Ikke hake
 • Kulltermin: Ikke hake
 • Registreringsperiode: OBS! DETTE-SEMESTER - DETTE-SEMESTER
 • Dato for inndragning: DAGENS DATO
 • Vis kun inndragninger i rapporten: Hake
 • Fravær beregnet på grunnlag av: Hake
  • Emne dette semester: Hake
  • Registrert: Ikke hake
  • Betalt: Ikke hake
  • Bekreftet plan: Ikke hake
  • Minimum antall terminer fravær: OBS! 1
 • Manglende studieprogresjon pr termin: Ikke hake
 • Manglende studieprogresjon pr termin: Ikke hake
  Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll inn dette feltet.
 • Justér ned antall terminer fravær/manglede studieprogresjon ved
  • Permisjon: Hake
  • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
  • Utveksling: Hake
  • Lavere planlagt progresjon: Ikke hake (Fordi: Hvis studenter har ikke-gyldig fravær i et semester som de også har registrert lavere progresjon, bør studieretten deres fanges opp av rutinen for inndragning pga. fravær.)
  • Sanksjoner: Hake
 • Oppdatér database: Kjøres med NEI først for å sjekke at resultatet ser fornuftig ut, og om noen studierettstatuser må holdes utenfor (se studierettstatus over). Deretter kjøres rutinen med JA her.

Send brev slik:

 • høyreklikk på det hvite feltet i rapporten og velg Lag brev/meldinger (FS210.001)
 • velg brevtype: SADM INNDR-FRAV-VEDT 1 Vedtak om inndragning av studierett
 • åpne meldingsinnstillinger med control-i eller menyknappen
 • det skal være hake i arkiver meldingen OG i feltet Publiser meldingen på Studentweb
 • velg medium for utsending: E-post: 0 Brev: 1 SMS: 0, Hak av for Send til digital postkasse. Trykk OK.
 • Trykk på fliken som heter Brev, og ta en kikk på at brevet ser fint ut
 • Skriv ut, med control-p eller menyknappen
 • De studentene som har opprettet digital postkasse får brevet et dit. De resterende må du skrive ut på papir: Skriv ut. NB: to-sidet utskrift passer ikke for disse brevene.
 • Du kan lese mer på Units veiledning for å sende brev fra FS.

FS-veiledning f.o.m. våren 2021 - Fravær uten registrert permisjon

Inndragninger som gjøres i perioden 20. februar til 15. mars 2021, i tråd med Felles regelverk for studiepermisjoner ved Universitetet i Oslo.

Fyll ut feltene slik: [Illustrasjon fra FS kommer etter 15. oktober 2020]

 • Sted/Studieprogram: Enten sted + studienivå (lavere grad: 180-499) eller STUDIEPROGRAMKODE. Bruk studieprogramkode for profesjonsutdanninger og 5-årige programmer.
 • Studierettstatus: ALLE (Når rutinen er kjørt uten oppdatering vil du se om det er spesielle statuser som bør holdes utenfor [f.eks. UTLOPPTAK/KVOTEPROG]. Da må rutinen i stedet kjøres én gang for hver av de andre studierettstatusene som forekommer)
 • Starttermin: Ikke hake
 • Kulltermin: Ikke hake
 • Registreringsperiode: OBS! DETTE-SEMESTER - DETTE-SEMESTER
 • Dato for inndragning: DAGENS DATO
 • Vis kun inndragninger i rapporten: Hake
 • Fravær beregnet på grunnlag av: Hake
  - Emne dette semester: Hake
  - Registrert: Ikke hake
  - Betalt: Ikke hake

  - Bekreftet plan: Ikke hake
  Minimum antall terminer fravær: OBS! 1
 • Manglende studieprogresjon pr termin: Ikke hake
 • Justér ned antall terminer fravær/manglede studieprogresjon ved
  Permisjon: Hake
  Utveksling: Hake
  Lavere planlagt progresjon: Ikke hake (Fordi: Hvis studenter har ikke-gyldig fravær i et semester som de også har registrert lavere progresjon, bør studieretten deres fanges opp av rutinen for inndragning pga. fravær.)
  Sanksjoner: Hake
 • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
 • Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll inn dette feltet.
 • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
 • Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll ut dette feltet.
 • Oppdatér database: Kjøres med NEI først for å sjekke at resultatet ser fornuftig ut, og om noen studierettstatuser må holdes utenfor (se studierettstatus over). Deretter kjøres rutinen med JA her.

 

3a Manglende studieprogresjon - forhåndsvarsel


Gjelder alle studieprogram, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §7.2.1 og §7.1.6.

Man skal sende forhåndsvarsel fordi det er et krav i forvaltningsloven § 16. Forhåndsvarsel om tap av studierett kan sendes på e-post da det viktigste i med forhåndsvarselet er at studentene mottar det, og dermed er det mer hensiktsmessig med e-post. Erfaringsmessig gir studentene ev. tilbakemelding med ev. utfyllende saksopplysninger ved å svare på e-post, og da er det et gode for dem å kunne svare direkte på forhåndsvarselet. Det er i forbindelse med forhåndsvarslet at studenten kan gi ytterligere saksopplysninger og dokumentasjon, som kan medføre at UiO ikke fatter vedtak om å inndra studieretten. Dersom studenten ikke benytter denne muligheten til å gi innspill, vil studenten måtte klage på vedtaket dersom studieretten blir inndratt. Da er det ikke lenger tilstrekkelig å skrive en enkel e-post.

Forhåndsvarsel kan sendes studentene med to ukers svarfrist. Med digital kommunikasjon er det ikke nødvendig å legge inn ekstra tid til postgang på papir.

Send ut forhåndsvarsel i perioden 5.-15. februar og 5.-15. september.

Åpne FS>Programstudent>Rutiner>FS250.001 Inndragning av studierett

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, rosa, magenta.

Følgende skal fylles ut

 • Sted/Studieprogram: Enten sted + studienivå (lavere grad: 180-499) eller STUDIEPROGRAMKODE. Bruk studieprogramkode for profesjonsutdanninger og 5-årige programmer.
 • Studierettstatus: ALLE (Når rutinen er kjørt uten oppdatering vil du se om det er spesielle statuser som bør holdes utenfor [f.eks. UTLOPPTAK/KVOTEPROG]. Da må rutinen i stedet kjøres én gang for hver av de andre studierettstatusene som forekommer)
 • Starttermin: Ikke hake
 • Kulltermin: Ikke hake
 • Registreringsperiode: Ikke aktuelt (det kan stå hva som helst)
 • Dato for inndragning: DAGENS DATO
 • Fravær beregnet på grunnlag av: Ikke hake
 • Manglende studieprogresjon pr termin : Hake og FORRIGE-SEMESTER
  -
  Inkludér studiepoeng innenfor program som ikke er i utdanningsplan: Hake
  - Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin: Ikke hake
 • Justér ned antall terminer fravær/manglede studieprogresjon ved
  Permisjon: Hake
  Utveksling: Hake
  Lavere planlagt progresjon: Hake
  Sanksjoner: Hake. Merk: Sanksjoner lagres ikke lenge i FS. Anbefaling: Legg inn permisjon uten årsak eller årsak ANNET på studenter som får sanksjonen "Utestenging ved egen institusjon". Les mer på FS-veiledning om sanksjoner og inndragning av studierett.
 • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
 • Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll inn dette feltet.
 • Vis kun inndragninger: Hake
 • Oppdatér database: Kjøres med NEI. Sjekk at resultatet ser fornuftig ut, og om noen studierettstatuser må holdes utenfor (se studierettstatus over).

Send forhåndsvarsel på e-post:

 • høyreklikk på det hvite feltet i rapporten og velg Lag brev/meldinger (FS210.001)
 • velg brevtype: SADM INNDR-PROG-VARS 1 Varsel før inndragning av studierett
  6. feb. 2019: Noen har problemer med stedkoden bildet "Meldingsinformasjon". I påvente av retting står det Vennlig hilsen Universitet i Oslo nederst i e-posten i stedet for fletting med Vennlig hilsen {AVSENDER_STEDNAVN}.
 • åpne meldingsinnstillinger med control-i eller menyknappen
 • det skal være hake i arkiver meldingen OG i feltet Publiser meldingen på Studentweb
 • velg medium for utsending: E-post: 1. Velg Begge adresser. Brev: 0 SMS: 0. Trykk 'OK'
 • Trykk på arkfanen som heter E-post (i FS210.001), og ta en kikk på at e-postinnholdet ser fint ut
 • Trykk control-p eller velg menyknappen  Bildet "Meldingsinformasjon" åpner seg.
 • I bildet Meldingsinformasjon, skriv i feltet Avsender E-postadresse: den e-postadressen du ønsker ev. tilbakemeldinger fra studentene på.
 • Trykk på knappen 'Skriv ut/send meldinger'. E-postene blir da sendt ut.

3b Manglende studieprogresjon - inndra studierettene

Gjelder alle studieprogram, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo §7.2.1 og §7.1.6.

Inndra studierettene etter at fristen for tilbakemelding på forhåndsvarselet har utløpt, og eventuelle endringer i bakgrunnsdata er registrert i FS.

Åpne FS>Programstudent>Rutiner>FS250.001 Inndragning av studierett:
Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, rosa, magenta.
Følgende skal fylles ut

 • Sted/Studieprogram: Enten sted + studienivå (lavere grad: 180-499) eller STUDIEPROGRAMKODE. Bruk studieprogramkode for profesjonsutdanninger og 5-årige programmer.
 • Studierettstatus: ALLE (Når rutinen er kjørt uten oppdatering vil du se om det er spesielle statuser som bør holdes utenfor [f.eks. UTLOPPTAK/KVOTEPROG]. Da må rutinen i stedet kjøres én gang for hver av de andre studierettstatusene som forekommer)
 • Starttermin: Ikke hake
 • Kulltermin: Ikke hake
 • Registreringsperiode: Ikke aktuelt (det kan stå hva som helst)
 • Dato for inndragning: DAGENS DATO
 • Fravær beregnet på grunnlag av: Ikke hake
 • Manglende studieprogresjon pr termin : Hake og FORRIGE-SEMESTER
  -
  Inkludér studiepoeng innenfor program som ikke er i utdanningsplan: Hake
  - Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin: Ikke hake
 • Justér ned antall terminer fravær/manglede studieprogresjon ved
  Permisjon: Hake
  Utveksling: Hake
  Lavere planlagt progresjon: Hake
  Sanksjoner: Hake. Merk: Sanksjoner lagres ikke lenge i FS. Anbefaling: Legg inn permisjon uten årsak eller årsak ANNET på studenter som får sanksjonen "Utestenging ved egen institusjon". Les mer på FS-veiledning om sanksjoner og inndragning av studierett.
 • Ikke inndra studierett for studenter i permisjon etter: EN-DATO-DETTE-SEMESTER
 • Utelat studenter med betalingsfrist senere enn: Ikke fyll inn dette feltet.
 • Vis kun inndragninger: Hake
 • Oppdatér database: Kjøres med NEI først for å sjekke at resultatet ser fornuftig ut, og om noen studierettstatuser må holdes utenfor (se studierettstatus over). Kjør deretter rutinen med JA her.

For å sende brev:

 • høyreklikk på det hvite feltet i rapporten og velg Lag brev/meldinger (FS210.001)
 • velg brevtype: SADM INNDR-PROG-VEDT 1 Vedtak om inndragning av studierett
 • åpne meldingsinnstillinger med control-i eller menyknappen
 • det skal være hake i arkiver meldingen OG i feltet Publiser meldingen på StudentWeb
 • velg medium for utsending: E-post: 0 Brev: 1 SMS: 0, Hak av for Send til digital postkasse. Trykk Ok.
 • Trykk på arkfanen som heter Brev, og ta en kikk på at brevet ser fint ut
 • Skriv ut, med control-p eller menyknappen
 • Velg printer en i nærheten av deg (NB: to-sidet utskrift passer ikke for disse brevene)
 • Du kan lese mer på Units veiledning for å sende brev fra FS.

3c Mulighet: Manglende studieprogresjon - inndra et semester i forkant - forhåndsvarsel

Det er et alternativ å inndra studieretter pga. manglende progresjon et semester tidligere. Behovet er beskrevet i et endringsønske fra UiO. Hvis man kjører rutinen og inkluderer eksamensmeldinger for inneværende semester får man fanget opp studenter som ikke har meldt seg til mange nok emner til å kunne beholde studieretten det neste semesteret. Det enkelte fakultet må selv vurdere om de kan inndra studieretter et semester i forkant.

Beslutter fakultetet å benytte dette alternativet, må man gjøre det i to trinn:

 • Først med «Manglende studieprogresjon pr termin» = forrige semester + ikke hake i feltet «Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin»:
 • Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.
 • Deretter med «Manglende studieprogresjon pr termin» = inneværende semester + hake i feltet «Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin»:
 • Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, nummer.

3d Mulig alternativ: Manglende studieprogresjon - inndra et semester i forkant - vedtak

Det er et alternativ å inndra studieretter pga. manglende progresjon et semester tidligere. Behovet er beskrevet i et endringsønske fra UiO. Hvis man kjører rutinen og inkluderer eksamensmeldinger for inneværende semester får man fanget opp studenter som ikke har meldt seg til mange nok emner til å kunne beholde studieretten det neste semesteret. Det enkelte fakultet må selv vurdere om de kan inndra studieretter et semester i forkant.

Beslutter fakultetet å benytte dette alternativet, må man gjøre det i to trinn:

 • Først med «Manglende studieprogresjon pr termin» = forrige semester + ikke hake i feltet «Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin». Se bildeillustrasjon i punkt 3c, men kjør rutinen med oppdatering av database.
 • Deretter med «Manglende studieprogresjon pr termin» = inneværende semester + hake i feltet «Inkludér studiepoeng vurderingsmeldt i utdanningsplan denne termin»: Se bildeillustrasjon i punkt 3c, men kjør rutinen med oppdatering av database.
Publisert 9. jan. 2019 13:00 - Sist endret 6. sep. 2021 13:23