Rangeringspoeng i undervisningsopptaket

Emner kan ha rangeringsregler i undervisningsopptaket for emner med påmeldingstype SØKNAD. 

Rangeringen er en praktisk måte å sikre at studenter får plass på emner de trenger i studieprogrammet.

Rangeringsreglene heter i FS poengtyper. Det finnes ulike poengtyper. Fakultetet registrerer poengtypen som fakultetet benytter i FS > Undervisning > Bilder > Undervisning grunnlagsdata > Poengtype for emne. Emner på UiO benytter normalt opptaksgruppekode A.

Emner med registrert poengtype gjør at studenter som har søkt på emnet får tildelt rangeringspoeng når man kjører FS-rutine 460.001 Poengtildeling – und.påmeldte. FS-rutinen kjøres i forbindelse med undervisningsopptaket på emner med påmeldingtype SØKNAD.

Rangeringen er hjemlet i § 4.3 i Forskrift for studier og eksamen ved UiO.

Studentene ser antall rangeringspoeng de er tildelt i Studentweb > menyvalget Aktive emner > i rammen for undervisning. 


Bacheloremner på TF, JF, HF, SV og UV: poengtype PLAN1

Beskrivelse

Poengene blir tildelt hvis emnet er registrert på Emnekombinasjon samlebilde og ligger i studentens utdanningsplan.

 • 4000 poeng: Emnet er obligatorisk og kan kun tas i ett bestemt semester.
 • 2000 poeng: Emnet inngår i et aktivt planforslag knyttet til studieprogram og som er gjort valgbart for student i Studentweb (funksjonen er i liten grad benyttet ved UiO, og muligheten forsvant med Studentweb3 i april 2016).
 • 1000 poeng: Emnet er obligatorisk, men tidspunktet for når emnet må tas, er fleksibelt.
 • 500 poeng: Emnet inngår i en emnegruppe studenten er tilknyttet og emnet ligger i planen i samme semester som undervisningsopptaket.
 • 200 poeng: Emnet er valgt i 40FRIE. I tillegg: Emnekombinasjon der feltet Frie emnevalg = J og underbildet Frie emnevalg i rammen ’Begrens emnevalg til emner innenfor’ har sted 185, men feltene for fakultet, institutt og gruppenr. er blanke og studienivåintervall er f.o.m. 60 - t.o.m. 390. 

I tillegg får man inntil 180 rangeringspoeng for antall avlagte studiepoeng.

Det er loddtrekning ved lik poengsum.


Emner på MN

 • bruker poengtypen MNKV1 med poengalgoritmen MNRR1. Rangeringen er ikke utdanningsplanbasert.

NORINT-emner på ILN: poengtype NORINT1

Gratis norskkurs for internasjonale studenter på Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Prioriteringen er vedtatt på rektors fullmakt 19.12.2016 (saksnr. 2016/4751).

2000 poeng: Grupper som skal ha prioritert plass:

 • Selvfinansierende bachelorstudenter på norskspråklige programmer (SFB).
 • Innreisende utvekslingsstudenter (Erasmus+ og bilaterale avtaler).
 • Akademiske flyktninger, inkludert Students at Risk
 • Fullbright—studenter
 • Internasjonale studenter på engelskspråklige masterprogram med fokus på nordisk språk og kultur.

1000 poeng: Grupper som kan tilbys plass ved ledig kapasitet (restplasser):

 • Internasjonale helgradsstudenter på engelskspråklige masterprogrammer (SFM og søkere fra EU/EØS i UiOMaster)
 • Kvotestudenter tatt opp før 2017

Prioriteringslisten ble vedtatt på rektors fullmakt 19.12.2016 (saksnr. 2016/4751).

 

Publisert 11. apr. 2011 12:04 - Sist endret 14. nov. 2017 14:21