Vurderingsordninger

  • Vurderingsordningen settes ut fra hvilke(n) vurderingsform emnet har.
  • Obligatoriske aktiviteter inkluderes ikke i vurderingsordningen.
  • Vurderingsordninger kan, som vurderingsformer, gis et mer forklarende navn. (feks L - mappe med tre/fire/fem innleveringer, O - essay, artikkel, prosjektoppgave)

Mer om vurderingsformer ved UiO.

Hvis du synes det mangler en vurderingsordning i FS, må du ta kontakt med din FS-koordinator.

Tilgjengelige vurderingsordninger i FS

Kode Navn
F Individuell muntlig presentasjon
FH Individuell muntlig presentasjon og hjemmeeksamen
FO Individuell muntlig presentasjon og oppgave
FS Individuell muntlig presentasjon og skriftlig eksamen
G Skriftlig gruppeoppgave
GH Gruppeoppgave og hjemmeeksamen
GM Gruppeoppgave og muntlig eksamen
GMO Gruppeoppgave, muntlig eksamen og individuell  oppgave
GO Gruppeoppgave og individuell oppgave
GS Gruppeoppgave og skriftlig eksamen
H Hjemmeeksamen
HL Hjemmeeksamen og mappeeksamen
HLM Hjemmeeksamen, mappeeksamen og muntlig eksamen
HLS Hjemmeeksamen, mappeeksamen og skriftlig eksamen
HM Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
HMO Hjemmeeksamen, muntlig eksamen og oppgave
HMS Hjemmeeksamen, muntlig eksamen og skriftlig eksamen
HO Hjemmeeksamen og oppgave
HOP Hjemmeeksamen, oppgave og praksis
HOS Hjemmeeksamen, oppgave og skriftlig eksamen
HS Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen
I Muntlig gruppepresentasjon
IR Muntlig gruppepresentasjon og rapport
IS Muntlig gruppepresentasjon og skriftlig eksamen
K Klinisk eksamen
KR Klinisk eksamen og rapport
L Mappeinnlevering
LM Mappeinnlevering og muntlig eksamen
LMS Mappeinnlevering, muntlig eksamen og skriftlig eksamen
LO Mappeinnlevering og oppgave
LOP Mappeinnlevering, oppgave og praksis
LOS Mappeinnlevering, oppgave og skriftlig eksamen
LR Mappeinnlevering og rapport
LS Mappeinnlevering og skriftlig eksamen
LT Mappeinnlevering og praktisk eksamen
M Muntlig eksamen
MO Muntlig eksamen og oppgave
MOPS Muntlig eksamen, oppgave, praksis og skriftlig eksamen
MORS Muntlig eksamen, oppgave, rapport og skriftlig eksamen
MOS Muntlig eksamen, oppgave og skriftlig eksamen
MP Muntlig eksamen og praksis
MPR Muntlig eksamen, praksis og rapport
MQ Masteroppgave og muntlig eksamen
MR Muntlig eksamen og rapport
MRS Muntlig eksamen, rapport og skriftlig eksamen
MS Muntlig eksamen og skriftlig eksamen
O Oppgave
OP Oppgave og praksis
OPS Oppgave, praksis og skriftlig eksamen
OR Oppgave og rapport
ORS Oppgave, rapport og skriftlig eksamen
OS Oppgave og skriftlig eksamen
OT Oppgave og praktisk eksamen
P Praksis
PHD-OPPL Opplæringselement for ph.d.
PM Praksis og muntlig eksamen
PS Praksis og skriftlig eksamen
Q Masteroppgave
R Rapport
RS Rapport og skriftlig eksamen
RT Rapport og praktisk eksamen
S Skriftlig eksamen
ST Skriftlig eksamen og praktisk eksamen
T Praktisk eksamen

Andre vurderingsordninger:

1FAG Studenter med ett fagdidaktisk fag (UV)
2FAG Studenter med to fagdidaktiske fag (UV)

 

Publisert 27. okt. 2015 09:57 - Sist endret 29. mai 2019 10:33