Eksport av vurderingsenhet til digitalt eksamenssystem

Digitalt eksamenssystem kan registreres både i ”Vurderingskombinasjon samlebilde” og i ”Vurderingsenhet samlebilde”.

Registrere digitalt eksamenssystem i vurderingskombinasjon samlebilde

Hvis du registrerer digitalt eksamenssystem i ”Vurderingskombinasjon samlebilde” før vurderingsenheten opprettes, vil digitalt eksamenssystem være registrert på vurderingsenhet etter oppretting.

  • Gå til ”Vurderingskombinasjon samlebilde” for det aktuelle emnet.
  • Velg den aktuelle enheten som skal over i det digitale eksamenssystemet.
  • Gå til feltet ”Digitalt eksamenssystem” og velg riktig system. For eksempel ”INSPERA”.
  • Gå til feltet "Digitalt sensursystem" og velg riktig system. Dette feltet må være fylt ut for å overføre sensur til FS.
  • Opprett vurderingsenheten.

Registrere digitalt eksamenssystem i vurderingsenhet samlebilde

Dersom digitalt eksamenssystem og sensursystem ikke var registrert i vurderingskombinasjon samlebilde da vurderingsenhet ble opprettet, kan du registrere dette direkte i vurderingsenheten.

NB! For eksamener som ikke er med på hovedbestillingen: husk å fylle inn eksamensdato eller innleveringsfrist. Se nedenfor for mer informasjon.

Fyll inn eksamendato eller innleveringsfrist i vurderingsenhet

1. Ved vurdkombtype OPPGAVE må feltet "Frist innlevering" fylles ut.

Dersom du fyller inn en dato i feltet "Uttak" vil dette bli prøvens starttid i Inspera. Dersom du lar feltet stå blankt må du sette starttiden manuelt i Inspera.

Merk:

  • Uttaksdato i FS publiseres på emnets semesterside som dato for "Utlevering av oppgaven".
  • Studenter har ikke mulighet til å trekke seg fra eksamen i Studentweb etter dato for uttak, selv når "Trekkfrist" er satt senere.

2. Ved vurdkombtype AVVIKLING må feltene "Eksamensdato" og "Klokkeslett" fylles ut:

Følgende data kan eksporteres til digitalt eksamenssystem

Publisert 19. okt. 2015 12:58 - Sist endret 24. feb. 2020 10:00