Beregne samlet karakter

Bakgrunnsdata i vurderingskombinasjon samlebilde

  • vekting (forhold mellom teller og nevner) må være registrert i emnets vurderingskombinasjon samlebilde>underbildet vurderingskombinasjon
  • se eksempler på hvordan flere eksamensdeler eller justerende muntlig er registrert.

Når du registrerer sensuren

  • vær oppmerksom på hvilken vurderingskombinasjon du står i når du registrerer sensur.
  • sensuren skal ALLTID legges på de enkelte delene - du skal ikke registrere noe på helheten

Beregning av samlet karakter for vurderingsenhet

  • når sensuren er ferdig registrert og kontrollert, kan du kjøre rutinen 571.001
  • rutinen kjøres kun for helheten/ordningsnivået
  • rutinen beregner samlet karakter ut i fra hva som er registrert i emnets vurderingskombinasjon
  • ha hake i Oppdater behandlingsstatus med verdi KO.
  • kjør først uten oppdatering og se om du får riktig samlet resultat på alle kandidater (grønn hake på vurderingsdelene)

 

Publisert 29. sep. 2015 11:22 - Sist endret 9. okt. 2015 17:58