Kvalitetssystem ved IFIKK

Kvalitetssikring av undervisningen ved IFIKK gjennomføres ved jevnlig evaluering av emner og programmer og det rapporteres årlig om studiekvalitet. Du finner lenker videre i menyen til venstre.

For kvalitetssikring av registrerte forskningspublikasjoner i Frida, kontakt forskningskonsulenten ved insituttet.