Kvalitetssystem ved ILOS

Kvalitetssikring av undervisningen ved instituttet gjennomføres ved jevnlig evaluering av emner og programmer. Det rapporteres årlig om studiekvalitet.

Fra og med 2017 foreligger studiekvalitetsrapporten som oftest i form av et referat fra samtale mellom instituttet og dekanatet om studiekvaliteten.

For studieår som går direkte forut for et nytt dekanat, skrives det likevel en fullstendig studiekvalitetsrapport for siste fire års periode. En fire års rapport vil foreligge første gang for studieåret 2018.

Kvalitetsystem ved ILOS

Hvordan virker Kvalitetssystemet?

Periodiske emnerapporter

Les rapportene ved ILOS