Kvalitetssystem ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Alle emner skal kvalitetssikres med en underveisevaluering hver gang de går. De to første gangene et emne tilbys, og siden minst hvert tredje år, skal emnene også gjennomgå en periodisk evaluering.