Studiekvalitet ved Matematisk institutt

Kvalitetssikringsarbeidet ved Matematisk institutt foregår på to nivåer, emne- og programnivå.

Programrådsleder (programrådet) har ansvaret for kvalitetssikring på programnivå, mens instituttleder har det overordnede ansvaret for kvalitetssikringen på emnenivå. Emneansvarlig har ansvar for gjennomføringen av kvalitetssikringen på sitt emne med administrativ støtte fra instituttet.

Instituttleder

Fakultetets retningslinjer for instituttleders oppgaver.

Programrådsleder

Fakultetets retningslinjer for programrådsleders oppgaver.

Emneansvarlig

Fakultetets retningslinjer for emneansvarlig/faglærers oppgaver. Det skal blant annet skrives en semesterrapport. Tidligere semesterrapporter kan du finne her.

Ressurser til bruk ved emneevalueringer

Publisert 28. feb. 2011 09:08 - Sist endret 6. juni 2016 09:08