Kvalitetssikring av forskerutdanning

Kvalitetssystemet for forskerutdanning skal bidra til at doktorgradskandidatene ferdigstiller avhandlinger av høy faglig kvalitet og leverer dem til bedømmelse så nær normert tid som mulig. Kvalitetssystemet skal også medvirke til at doktorgradsavhandlinger ved fakultetet følger god forskningspraksis og gjeldende regelverk.

Systembeskrivelse for kvalitetssikring av forskerutdanningen ved fakultetet, inklusive ansvar og myndighet i forskerutdanningen.

Kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten ved UiO.

Publisert 27. nov. 2012 16:10 - Sist endret 12. okt. 2015 10:18