Ressursgruppen religions- og livssynspraksis

Denne ressursgruppen arbeider med løpende og praktiske utfordringer rundt tro- og livssynsmangfold ved UiO.

Ta kontakt hvis du har saker eller spørsmål til gruppen.

Hvem er representert?

Ressursgruppen består av representanter fra MIFA (mangfold i fokus i akademia), SiO Foreninger, Studentprestene, Avdeling for studieadministrasjon, Eiendomsavdelingen og Studentparlamentet. Gruppen ledes og administreres av Avdeling for studieadministrasjon.

Ressursgruppens mandat

Innenfor rammene av overordnede føringer og plandokumenter ved UiO skal ressursgruppen:

 1. Holde seg orientert om miljøer, aktuelle saker, lovgivning, politikk og erfaringer innenfor arbeidsfeltet, både ved UiO og andre steder. Man bør søke aktiv dialog med tro- og livssynsmangfoldet ved UiO, og samarbeide med deres representanter.
 2. Kartlegge og systematisere erfaringer og utfordringer.
 3. Ta opp saker innenfor arbeidsfeltet på eget initiativ, etter initiativ fra studenter eller studentforeninger, på bakgrunn av innspill fra LMU og enheter ved UiO.
  Utrede og foreslå praktiske tiltak og problemløsning innenfor rammene av overordnet helhetlig politikk.
  Tilrettelegge for erfaringsutveksling og diskusjon mellom aktuelle parter ved UiO.
  Tilrettelegge for, og delta i Faglig forum.
 4. Komme med innspill til universitetsledelsen om prinsipielle problemstillinger som må drøftes samt utarbeide forslag til prinsipper og overordnede politiske føringer.
 5. Evaluering av tiltak / helhetlig politikk

Eksempel på arbeidsfelt/saker

Publisert 3. okt. 2011 14:25 - Sist endret 24. sep. 2019 14:27