Rutiner når en student ved UiO dør

Her følger rutiner og veileder for ansatte når en student dør. Rutinene beskriver hva ansatte skal gjøre, og hva som bør vurderes å gjøre, mens veilederen gir tips og råd om hvordan de ulike oppgavene kan utføres.

Formålet ved disse rutinene er å sikre at UiOs ansatte iverksetter riktige tiltak i etterkant av dødsfall blant studenter. Dette for å ivareta berørte parter som pårørende, medstudenter og ansatte med verdighet overfor den avdøde.

UiO har en ressursgruppe som heter "Bistand ved dødsfall" med ulike fagpersoner som kan bistå studenter og ansatte ved dødsfall blant studenter. Gruppen skal varsles ved informasjon om dødsfall på e-post bistand-dodsfall@uio.no, se 2. rutine nedenfor. Sensitiv informasjon som dødsårsak eller andre omstendigheter rundt dødsfallet skal kun gis per telefon. Se liste over gruppens medlemmer og hva de kan bistå med.

  1. Rutine når en student dør på universitetetsområde

  2. Rutine ved informasjon om en students død

  3. Veileder til rutinene ved en students død

Publisert 19. des. 2011 09:33 - Sist endret 3. sep. 2020 13:36