Studenters bruk av klesdrakt og symboler

Ved UiO står studenter fritt til å velge hva de har på seg, så lenge det ikke er i strid med norsk lov eller med faglige krav til sikkerhet, hygiene eller kommunikasjon, jf. pkt 1. Det er videre tillatt å bruke religiøse plagg og symboler, med unntak av ansiktsdekkende hodeplagg jf. pkt 2.

Studier med særlige krav til helse, miljø og sikkerhet

Ved enkelte fag foreligger det lovfestede helse-, miljø- og sikkerhetskrav som kan være uforenlig med noen former for bekledning. Dette kan være krav til bruk av sikkerhetsutstyr eller spesifikke plagg, samt hygieneforskrifter eller faglige krav til kommunikasjon som ikke kan fravikes. Videre kan enkelte fag ha obligatorisk praksis, laboratoriearbeid, ekskursjoner eller feltarbeid som krever spesifikk bekledning.

Instituttet avgjør når klesplagg eller andre forhold er uforenlig med faglige krav. Instituttets vedtak skal være forankret i linjen og saklig begrunnet ut fra faglige krav til sikkerhet, helse, hygiene eller kommunikasjon.

For studenter i praksis, se arbeidstilsynets egne informasjonssider om religiøse hodeplagg på arbeidsplassen.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg i høyere utdanning

Det ble fra 1. august 2018 innført forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-9:

«(1) Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning eller tilsvarende, inkludert på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke når bruken av slike plagg er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

(2) En student som tross skriftlig advarsel har brukt klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i strid med første ledd, kan bortvises i inntil ett år. Hvis studenten til tross for skriftlig advarsel ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan studenten utestenges fra utdanningen i inntil ett år. […].»

Publisert 3. okt. 2011 14:29 - Sist endret 11. jan. 2019 14:37