Når en student møter ruspåvirket til undervisning

UiOs retningslinjer mot rusmiddelbruk og spillavhengighet sier at studenter ikke kan møte alkohol eller ruspåvirket til undervisning. Dette gjelder også bakrus. Den det gjelder skal bli bedt om å forlate undervisningssituasjonen. En slik situasjon kan oppleves utfordrende for både underviser, studenten det gjelder og de som er tilstede. Her noen tips og råd.

 • Be studenten bli med utenfor undervisningen.
 • Ved spørsmål kan du si noe som «Jeg må gi deg noe viktig informasjon». 
 • Prøv så lang det er mulig å unngå konfrontasjon foran de andre studentene.
 • Forsøk å finn et skjermet sted i nærheten.
 • Beskriv hva du har sett helt konkret i en omsorgsfull tone.
 • Spør om studenten har tatt noen rusmidler eller medikamenter. 
 • Å få høre at en fremstår ruspåvirket kan være en belastning for den det gjelder.
 • Vær åpen for at studenten kan forklare adferd med for eksempel legitim medikamentbruk eller lite søvn.
 • Henvis til gjeldende retningslinjer og si at studenten ikke kan følge undervisningen i dag. 
 • Oppfordre studenten til å komme tilbake til neste undervisning i annen form. 
 • Si at studenten vil bli invitere til en prat med for eksempel deg, studiekonsulenten eller fakultetets læringsmiljøkontakt så snart som mulig. 
 • Hvis det er åpenbart for de gjenværende studentene hvorfor du og gjeldende student gikk ut, kan du informere om UiOs retningslinjer før undervisningen fortsetter.

Tegn og symptomer på mulig ruspåvirkning


Alkohol

 • Ånden lukter alkohol
 • Ufokusert blikk, treg reaksjon på stimuli
 • Snøvling, uklar tale
 • Koordinasjonsvansker, ustøhet
 • Ukritisk atferd, endret personlighet
  Kilde: rustelefonen

Cannabis

 • Blodsprengte øyne
 • Tørr i munnen
 • Latteranfall – uansett hva personen blir utsatt for så kniser og ler vedkommende
 • Kvalme
 • Brun i håndflaten fordi hasj varmes ofte opp inne i hånden før det blandes med tobakk
 • Spesielt pratsom, men flakkende temaer og lite sammenheng
 • Uforklarlig tretthet, samt likegladhet og overdreven gjesping
 • Lukt fra munnen, hender og klær
  Kilde: Politiet.no

Sentralstimulerende stoffer

 • Øyelokkene er helt åpne – intenst og stirrende blikk
 • Snakker fort, beveger seg raskt og klarer ikke å sitte i ro
 • Ofte usammenhengende tale, og hopper fra tema til tema
 • Tett/rennende nese
 • "Tygging" / ukontrollerte bevegelser med kjeven
 • Urolige fingerbevegelser
  Kilde: Politiet.no
   
Publisert 3. juli 2020 12:48 - Sist endret 3. juli 2020 12:48