Faglunsj: samspillet mellom den offentligrettslige reguleringslovgivningen og kontraktsvilkårene i havbruksnæringen.

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund presenterer temaet for sin avhandling.

Emneord: Havbruk, Regulering, Kontrakter
Publisert 28. juli 2020 14:54 - Sist endret 25. aug. 2020 12:23