Faglunsj: samspillet mellom den offentligrettslige reguleringslovgivningen og kontraktsvilkårene i havbruksnæringen.

Doktorgradsstipendiat Eirik Wold Sund presenterer temaet for sin avhandling.

Trolig vil denne faglunsjen skje på zoom, lenke kommer.

Publisert 28. juli 2020 14:54 - Sist endret 29. juli 2020 10:53