Faglunsj - NB: utsatt - ny dato kommer

Postdoktor Viktor Weber  presenterer temaet for sitt forskningsprosjekt.  De juridiske aspektene ved karbonfangst og -lagring (CCS) innenfor rammen av NCCS-konsortiet

Emneord: Karbonfangst og -lagring, CCS, NCCS
Publisert 28. juli 2020 15:14 - Sist endret 14. sep. 2020 10:28