Faglunsj: de juridiske aspektene av karbonfangst og lagring (CCS) innenfor rammen av NCCS-konsortiet

Postdoktor Viktor Weber  presenterer temaet for sitt forskningsprosjekt.

Trolig vil denne faglunsjen skje på zoom, lenke kommer.

Publisert 28. juli 2020 15:14 - Sist endret 28. juli 2020 15:14