Faglunsj: Samarbeid i oppdrettsnæringen

Vitenskapelig assistent Oskar Vegheim presenterer temaet for sin mastergradsavhandling.

Masteravhandlingen inngår som en del i havbruksrettsprosjektet. Temaet er (drifts)samarbeid i oppdrettsnæringen: Hvilke samarbeidsformer er tillatt, hvilke rettslige konsekvenser har samarbeidsavtaler (særlig samdrifts- og samlokaliseringsavtaler), og mer generelt hvordan reguleringslovgivningen spiller inn på rettsforholdet mellom partene

Emneord: Havbruksrett
Publisert 5. okt. 2020 16:09 - Sist endret 5. okt. 2020 16:28