English version of this page

Bedre skole med ProFag

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet bidrar til fremtidens skole gjennom å tilby etterutdanning for lærere  i realfaglig programmering.

dame rekker opp hånden i klassen

God stemning på første ProFag-kurs for lærere i videregående skole. Foto: Simen Kjellin.

Datateknologien har revolusjonert forskning og den øvrige samfunnsutviklingen. Med datamaskiner som nå kan utføre 1018 operasjoner per sekund er det vel verdt å tenke nøye gjennom hvilke arbeidsoppgaver vi kan overlate til en datamaskin. Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har vi i 15 år tatt denne erkjennelsen inn i utdanningen og satset på Computing in Science Education (CSE) for å gjøre studentene bevisste på mulighetene, men også begrensningene, i teknologien.

Norge det eneste landet i Norden der programmering er valgfritt på skolen, en valgfrihet som gir en klar kjønnsdeling. Det betyr at en stor andel av de unge, særlig jenter, går ut av skolen med lite kunnskap om en kompetanse som blir viktig i morgendagens samfunn. Fagfornyelsen (udir.no) som norsk skole står midt oppi, legger opp til at programmering skal bli obligatorisk, og at den skal knyttes til fagopplæringen, spesielt i  matematikk. 

«Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do.»

Donald Knuth, kjent professor emeritus i Informatikk fra Stanford og opphavsmann til TeX

Nøkkelen er gode lærere

Vi vet at nøkkelen til en god opplæring er gode lærere. Vi vet også at de fleste matematikklærere ikke kan programmere. Det er dermed en stor jobb å gjøre innen etterutdanning. Lærerne skal ikke bare lære seg å programmere, men også hvordan de kan undervise dette på en god måte for et mangfold av elevtyper. 

MN har unik kompetanse rundt dette. CSE har betydelig erfaring med å knytte programmering tett opp til disiplinfagene og vi har drevet etterutdanning av lærere siden 70-tallet. Vi har et nettverk av fagdidaktikere i realfag og vi har bred erfaring med begynneropplæring i programmering.  

Dette er bakgrunnen for at vi har startet ProFag – realfaglig programmering. Skole handler om fag og etterutdanningen legger vekt på hvordan programmering kan bidra til en styrket fagopplæring og utvikling av faget.

Bidrar til å skape en bedre skole for framtida

Vi har allerede gjennomført et første etterutdanningskurs for lærere i videregående skole. Nå har vi fått et stort prosjekt med Utdanningsetaten i Oslo. 15-20 ungdomsskoler skal sende 2-3 lærere til samlinger på Blindern. Her skal de lære programmering og arbeide med hvordan dette kan styrke og utvikle fagopplæringen. Sammen med skolen skal vi utvikle en modell for kompetansespredning. 

ProFag-teamet fra MN er bredt sammensatt. Fem institutter bidrar (MI, FI, IFI, KI og IBV), og i tillegg til vår disiplinfaglige bakgrunn, har vi en bredde gjennom ulik kompetanse innen didaktikk, skole, programmering og numeriske metoder. På denne måten ønsker MN og UiO å bidra til å skape en bedre skole for framtiden. 

Av Cathrine Wahlstrøm Tellefsen og Knut Martin Mørken
Publisert 10. okt. 2018 20:03 - Sist endret 10. okt. 2018 20:23