Realfagene i medvind

Nå er våren kommet og med den opptak av nye studenter. Ved MN-fakultetet har vi all grunn til å glede oss!

Portrettbilde

Tallene fra Samordna opptak viset at vi totalt har 14 % flere søkere til våre bachelorprogrammer enn i fjor – og hele 17 % flere primærsøkere! Trenden har vært stigende over flere år, og i år når vi nye høyder. Ikke noe annet fakultet ved UiO kan vise til bedre resultat. Studier ved MN-fakultetet har i 2015 i snitt 2,00 førstevalgssøkere pr. studieplass. Tilsvarende var i 2014 1,71 og 1,58 i 2013.

Primærsøkere

Vår dekan Morten har uttrykt en målsetning om π primærsøkere per studieplass ved alle våre studieprogrammer – et ambisiøst mål med tydelig realfaglig forankring. Nærmest denne ambisjonen kommer det femårige Masterstudiet i farmasi, som denne gangen bikker 3 førstevalgssøkere per studieplass. Deretter følger både Informatikk: design, bruk og interaksjon og Elektronikk og datateknologi tett, med henholdsvis 2.79 og 2.72 førstevalgssøkere per studieplass.

Den aller største endringen finner vi imidlertid ved Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, som opplever 28 % flere søkere totalt og 63 % flere primærsøkere i år. Antall førstevalgssøkere per studieplass er dermed steget til 2.58, mot 1.90 i 2013 og kun 1.58 i 2014. Og Kjemi, som har slitt med søkertallene over noen år, opplever nå en økning på 16 % flere søkere og hele 33 % flere primærsøkere. Dette er en svært gledelig utvikling, spesielt sett i sammenheng med at søknaden til Materialer, energi og nanoteknologi (MENA) øker 12 %  med 21 % flere førstevalgssøkere – på toppen av en svært god utvikling de siste årene!

Fakultetet har et spesielt fokus på det femårige Lektorprogrammet i realfag, som et betydelig samfunnsoppdrag og et viktig langsiktig grunnlag for rekruttering av gode realfagskandidater til våre studier. Økningen til dette programmet er totalt 11 % med hele 20 % økning i antall førstevalgssøkere. Antall førstevalgssøkere per studieplass er nå 1.27 mot 1.06 de siste årene – vi er på rett vei!

Kommunikasjon

Fakultetsledelsen mener imidlertid at vi fremdeles har mye å hente på studentrekruttering. Vi har utvilsomt de beste lærekreftene i landet, men det må vi kommunisere tydelig til uerfarne 19-åringer som skal gjøre sitt livs valg - og til deres foreldre. Fakultetet har de siste årene bygget opp en profesjonell kommunikasjonsgruppe som sammen med fakultetets dyktige studieadministrasjon jobber langsiktig med studentrekruttering. Behovet for god kommunikasjon rundt våre studier underbygges av nedgangen vi nå ser i søkertallene til Geofag: geologi, geofysikk og geografi - vårt eneste studieprogram som opplever dette. Også vi påvirkes av endringer i samfunnet rundt oss - og svært mange har nok en forenklet oppfatning av at geologenes arbeidsplass er i oljesektoren.

Læringsmiljø

Vi er videre overbevist om at fakultetets satsing på læringsmiljø også har betydning i rekrutteringssammenheng – ikke kun for frafall. Omdømme er en uvurderlig parameter også når elever gjør sitt studievalg, og et studiemiljø som oppleves inkluderende og skaper trivsel vil over tid være med på å styrke fakultetets posisjon som et attraktivt lærested.

Programrevisjonen

Og til slutt er vi overbevist om at revisjonen av våre studieprogrammer vil styrke oss slik at vi (for)blir landets beste tilbyder av MNT-utdanning. De 15 programkomiteene har seminar 7.-8. mai. Da skal vi avrunde diskusjonen knyttet til samordnede læringsutbyttebeskrivelser for bachelorprogrammene, jobbe med nye undervisningsformer, og diskutere generisk kompetanse i våre studieprogrammer. Jeg gleder meg!

Emneord: Studentrekruttering, realfag, studier Av Solveig Kristensen, studiedekan
Publisert 27. apr. 2015 16:35 - Sist endret 25. nov. 2015 13:30