Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Latinamerikansk områdekunnskap (40OMR-LATAM)

Om emnegruppen

Emnegruppen består av et utvalg emner om Latin-Amerika fra historiske, økonomiske, politiske, sosiale og internasjonale perspektiver. Den gir en grunnleggende oversikt over områdets historie fra før 1492 til i dag, og mulighet for studentene til å fokusere på enkeltland eller på temaer som er relevante i forhold til de øvrige emnegruppene de har valgt i bachelorgraden.


Læringsutbytte
Etter å ha fullført denne 40-gruppen forventes studentene å kunne:

• Redegjøre for alle perioder i latinamerikansk historie fra 1492 til i dag med vekt på økonomiske, politiske og sosiale aspekter.
• Kjenne mer detaljert til den politiske og økonomiske utviklingen i de største latinamerikanske statene fra ca 1900 til dag.
• Syntetisere og vurdere sentrale faglige debatter om latinamerikanske samfunn og kulturer.


Oppbygging og gjennomføring
Emnegruppen innledes med et obligatorisk emne som gir en bred innføring i iberisk og latinamerikansk historie (IBER1501). De fleste studenter fyller ut 40-gruppen med LATAM-emner på 2000- og 3000-nivå. Det er mulig å ersatte en eller flere av disse med emner i spansk, spanskspråklig litteratur, portugisisk og portugisiskspråklig litteratur for dem som har tilstrekkelig språkkunnskaper.


Utenlandsopphold
Det er mulig å fylle ut emnegruppen med delstudier ved ett av de latinamerikanske universitetene UiO har avtaler med

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Valgfrie emner:

Alle emner på 2000- og 3000-nivå med LATAM-, SPA- eller POR-kode:

Disse emnene er nå nedlagt eller har endret kode, men har tidligere vært mulig å ta som del av denne emnegruppen:

Annet