EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet skal gi studenten grunnleggende innsikt i historiens dybde og variasjoner og vil formidle hvordan forskning på fortiden finner sted gjennom bestemte tilnærminger.

Emnet vil formidle de historiske fagenes grunnleggende vitenskapsteori. Eksempler vil bli hentet fra arkeologi, konservering og historie.

Hva lærer du?

Studenten skal:

 • kunne identifisere ulike tilnærminger til fortiden gjennom gjenstander og kildemateriale
 • kunne gjøre rede for de historiske fagenes grunnleggende arbeidsmetoder
 • til en viss grad analysere de forklaringer og premisser som inngår i konkrete forskningsbidrag
 • kunne gjøre rede for de lange linjene i humanioras / de historiske fagenes historie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet har 180 plasser.

Forelesningene er offentlige. Deltagelse i seminargrupper krever undervisningsopptak på emnet.

Overlappende emner

 • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
 • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
 • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag.

Emnet kan dessuten overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av åtte oversiktsforelesninger og gruppeundervisning (åtte dobbeltseminarer). I tillegg vil det bli lagt inn en obligatorisk aktivitet i form av gruppearbeid som må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Seminarene følger tema og pensum for ukas forelesning. I forkant av seminaret bør studenter ha lest pensum, notert og reflektert over spørsmål som skal diskuteres på seminaret (legges ut i Canvas), samt lest materiale - kilde eller litteratur - som er lagt ut i Canvas.

Ressurser knyttet til fellesforelesningene og de ulike gruppene vil legges ut i Canvas.

I gruppeundervisningen er det lagt inn en obligatorisk muntlig aktivitet. Studentene må få godkjent den obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en tre dagers hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen:

 • Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven.
 • Oppgaven skal være på maksimalt 4500 ord, fotnoter inkludert. Bibliografi er ikke inkludert. 
 • Eksamensbesvarelsen skal ha topptekst med emnekode og kandidatnummer (ikke navn) og sidetall i bunnteksten.
 • Eksamensbesvarelsen må leveres i .pdf-format. For veiledning til hvordan du gjør om et dokument til .pdf, se veiledning for lagring i .pdf. 

Studentene er selvansvarlige for at dokumentene er fullstendige. Uleselige eller ufullstendige dokumenter blir vurdert deretter.

Det er ikke mulig å ta eksamen i emnet med mindre obligatorisk aktivitet er godkjent.

Tidligere eksamensoppgaver finner du her

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk