Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og spørsmål for deg som skal studere østasiatiske språk og områdekunnskap på Program for Asia- og Midtøsten-studier. Du blir kjent med noen av de viktigste temaene i østasiatisk historie, kultur, språk, religion, politikk og moderne samfunn. Emnet har et tverrnasjonalt og komparativt perspektiv.

Hva lærer du?

Etter avlagt og bestått eksamen skal du kjenne:

  • Bruken av kinesiske tegn i ulike østasiatiske skriftspråk, fellestrekk og forskjeller mellom østasiatiske talespråk, og begreper som knytter østasiatiske kulturer sammen.
  • Hovedbegreper i konfutsianismens og buddhismens historie, samt andre regionale og lokale tradisjoner som bidrar til at Øst-Asia kan oppfattes som en region.
  • Sentrale temaer i Øst-Asias moderne historie og samtid, for eksempel imperialisme, nasjonalisme, territoriale konflikter, kjønn og familieliv, miljø og etniske minoriteter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er primært beregnet for studenter som er tatt opp til program for Asia- og Midtøsten-studier med studieretning kinesisk eller japansk, men er også åpent for studenter fra andre programmer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

God kunnskap i grammatikk, historie og samfunnskunnskap tilsvarende norsk videregående skole.

Overlappende emner

  • Fullt overlapp med alle Examen Facultatum-varianter.
  • Examen Philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere, av 30 studiepoengs omfang, gir generelt fritak for Examen Facultatum.
  • Det er ikke mulig å benytte mer enn én Examen Facultatum-variant i en bachelorgrad i kultur- og samfunnsfag.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av 14 dobbelttimer forelesninger.

Det forventes aktiv deltakelse i timene, og du bør ta notater. Studentene oppfordres til å organisere seg i notat- og studiegrupper.

Obligatorisk aktivitet

  • Kvalifiseringsoppgave: En tidsavgrenset flervalgsprøve i Canvas som består av 5 flervalgsspørsmål basert på pensum. Prøven må tas på 5 minutter og 3 av 5 svar må være riktige. Dato og tidspunkt kommer.

Godkjent flervalgsprøve er kun gyldig det semesteret den ble godkjent. 

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Våren 2021:

Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Undervisningen vil foregå digitalt (se timeplan på semestersiden).

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers digital hjemmeeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk.