Signering av samtykker i Nettskjema

Her følger en teknisk spesifikasjon av Nettskjema/TSD sin bruk av eSignatur. Du trenger Acrobat Reader og tilgang til internet for å sjekke gyldigheten til signaturen på en signert PDF.

Om signerte dokumenter med Nettskjema og Tjenester for Sensitive Data (TSD)

Les mer om sikker lagring og håndtering av sensitive data i TSD.

Et Nettskjema kan settes opp til å bli digitalt signert. Løsningen er designet for signerte dokumenter som inneholder helseopplysninger og det signerte dokumentet må leveres til et prosjekt i TSD. Det er ikke mulig å sette opp Nettskjema med digital signering uten at skjema er koblet til et prosjekt i TSD.

Dersom innholdet i et signert dokument blir endret, vil ikke signaturen lengre være gyldig. Tidspunkt for signering og navn på den som har signert ligger nederst på hver side i PDFen.

Les mer om hvordan du setter opp digital signering til bruk for samtykker.

Dataflyt

Løsningen er utviklet for å håndtere helsedata. Ingen data blir lagret hverken i Nettskjema eller på lokal enhet. Kun TSD og DigitalPostkasse lagrer data.

Hele kommunikasjon skjer via "Maskin til Maskin -integrasjon" levert av DigDir.

Respondent må logge inn i Nettskjema med IDporten. Nettskjema kan da autoutfylle fødselsnummer i et spørsmål i Nettskjema i tillegg til at Nettskjema sender dette med når PDF sendes til eSignering.

Når en respondent i Nettskjema klikker Gå til signering blir data levert til TSD på vanlig måte. I tillegg lager Nettskjema en PDF av innholdet som leveres DigDir sin løsning for eSignering. Her kan respondent se gjennom PDF før de signerer den med Postens Signeringstjeneste.

Etter at PDF er signert blir en kopi sendt til respondenten sin digitale postkasse, mens en kopi blir sendt til Nettskjema. Nettskjema venter på den signerte PDFen og leverer den umiddelbart videre samme plass som svaret ble levert. Inntil PDF er mottatt, står status i Nettskjema som "Ventende". Respondent blir da sendt til kvittering i Nettskjema eller videresendt til nytt Nettskjema.

Dersom det er kapasitetsproblemer blir bruker videresendt til Nettskjema, mens den signerte PDF-filen blir liggende i kø hos eSignering og levert automatisk på et senere tidspunkt. Det kan også ta en stund før PDF blir levert brukerens digitale postkasse.

Signeringsnivå

Tjenesten støtter ID-porten nivå 3 og nivå 4.

Signeringsnivå 3

Det er flere som har tilgang til å signere med dette nivået. Dette nivået anbefales dersom det ikke skal signeres for at det kan hentes ut registerdata.

Signeringsnivå 4

Dersom det skal signeres for at de hentes ut registerdata, anbefaler vi at dette nivået brukes. Bakgrunnen er blant annet at HelseNorge.no bruker nivå 4 når folk skal logge inn og hente ut egne helseopplysninger. Dette er det høyeste nivået idag.

Personer som ikke har brukt Signeringsnivå 4 tidligere, kan måtte logge inn i egen Nettbank først for å aktivere dette nivået. De aller fleste har allerede gjort dette.

Signaturtyper

Autentisert eSignatur

Finnes både i nivå 3 og nivå 4 og det er DigDir ved Posten som er ansvarlig for signeringsnøkkel (PKI).
Vi har vurdert det slik at ikke er vesentlig større sikkerhet ved å bruke Avansert eSignatur, og har derfor valgt å kun bruke Autentisert eSignatur; både for nivå 3 og nivå 4 -signeringer. 

Avledet signatur

Signering legges på dokumentet uten at du autentiserer på nytt.
Nettskjema/TSD tilbyr ikke denne typen signering.

Avansert eSignatur

Denne signaturen er fremstilt med innloggingsleverandør (Eks. BANKID, COMMFIDES, BUYPASS) sin eigen signeringsnøkkel (PKI). Finnes kun med nivå 4. Nettskjema/TSD tilbyr ikke denne typen signering.

Sjekk gyldighet av signatur i PDF

Dersom du åpner opp en signert PDF med Acrobat Reader inne i et prosjekt i TSD, vil det stå at signaturen ikke er gyldig -UNKNOWN. Dette skyldes at det ikke er mulig å verifisere en slik signatur uten tilgang til internet.

For å verifisere signaturen må PDF eksporteres fra TSD for at eSignering skal kunne verifiseres. Husk å eksportere PDF til en datamaskin som har lov å ha en slik fil lokalt, og slett filene etter at du har sjekket.

signering i tsd
Dette bildet er tatt inne i TSD i Acrobat Reader. Signaturen er ugyldig og står markert med UNKNOWN

Acrobat Reader laster ned detaljer om signeringen automatisk og sjekker om det har vært noen endringer i fila.

signering utenfor tsd
Her er samme fil eksportert ut av TSD og åpnet med Acrobat Reader. Her ser du det står at DigiPost har satt en gyldig signatur på dette dokumentet.

Det er også mulig å se flere detaljer i Signaturpanel for fila.

signaturpanel
Her er eksempel på detaljer for et Signaturpanel for et signert dokument.

 Ved å velge Valider alle sjekkes nøkler på nytt opp mot innhold i fila.

For flere tekniske detaljer rundt signatur, se DigDir sin egen dokumentasjon.
 
Søk i veiledningene
Kontakt brukerstøtte:

Ring oss

Vi har åpent mellom 08:30 og 17:00 på hverdager,
og mellom 10:00 og 15:00 på lørdager.

Telefonnummer: 22 84 00 04

Send inn sak til oss

Du kan sende inn din forespørsel via e-post til: it-support@uio.no.

Gå til e-post

Book et videomøte over Zoom

Er du student eller ansatt kan du avtale veiledningstime hos UiO Helpdesk over Zoom. Tilgjengelige tider er tirsdag til torsdag mellom 11:00 og 13:00.

Book et videomøte

Chat med oss

Vår chat er bemannet mellom 09:00 og 16:00 på hverdager.

Åpne chat
Publisert 6. mai 2021 14:24 - Sist endret 24. nov. 2021 11:07