Virksomhetsrapportering

Virksomhetsrapporteringen skal gi ledelse og styre en økt innsikt i hvordan ressursene disponeres og et bedre beslutningsgrunnlag for fremtidige prioriteringer både sentralt og lokalt.

Fakultetene, Universitetsbiblioteket og sentrenes leveranse til Virksomhetsrapport for 3. tertial og Årsrapport for 2016 (bestilling publisert 02.01.17)
 

Museenes leveranse til Virksomhetsrapport for 3. tertial og Årsrapport for 2016 (bestilling publisert 02.01.17)


Virksomhetsrapportering skal inneholde virksomhets- og økonomistyring samt finansregnskapet. Rapporten er dynamisk i innhold, men vil ha følgende fokus hvert tertial:

  • 1. tertial: oppfølging av resultater
  • 2. tertial: status på gjennomføring av UiOs årsplan
  • 3. tertial: vurdering av status i ett langtidsperspektiv

Virksomhetsrapporten baseres på enhetenes ledelseskommentarer og aktuelle analyser og kartlegginger utført av sentraladministrasjonen. Det sendes en bestilling til enhetene i forkant av tertialavslutningene.

Virksomhetsrapporteringen erstatter enhetenes årsrapportering. Eventuell rapportering knyttet til UiOs årsrapport til KD gjøres i forbindelse med virksomhetsrapportering 3.tertial.

Retningslinjer

Generelle retningslinjer for virksomhetsrapportering

Rutine for virksomhetsrapportering

 

Publisert 6. mai 2015 15:28 - Sist endret 16. mars 2017 10:19