Verneplikt

Arbeidstakeren har ubetinget rett til permisjon når vedkommende er innkalt til pliktig militærtjeneste. Permisjon under militærtjeneste, sivilarbeidertjeneste o.l. er regulert gjennom hovedtariffavtalen i staten, fellesbestemmelsenes § 21. Pliktig militærtjeneste medregnes i sin helhet som pensjonsgivende tjenestetid.

Regelverk

Nærmere bestemmelser om krav til tilsettingsforholdet og beregningsgrunnlag for sivil lønn finner du i UiOs interne personalhåndbok: Permisjon ved avtjening av militærtjeneste.
 

Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 25. apr. 2018 10:43