English version of this page

Langvarig sykefravær

Når ditt sykefravær blir langvarig, blir din oppfølging evaluert og nye tiltak vurdert. Etter seks måneder tar UiO kontakt med deg for å avklare dine rettigheter til lønn under sykdom og forberede en mulig søknad om uførepensjon.

Oppfølging

  • Utvidet legeerklæring fra 8 uker
  • Dialogmøte 2 etter 6 måneder

Rettigheter

  • Maksdato for sykepenger
  • Informasjon fra UiO
  • Ferieavvikling

Syk utover ett år

  • Uførepensjon fra Statens pensjonskasse
  • Arbeidsavklaringspenger fra NAV
  • Permisjon fra stilling ved UiO

Tilbake i arbeid

  • Tilrettelegging
  • Sykepengerettigheter