Skjemaoversikt - Ansettelsesforhold

Arbeidstid

  • Ansatte som mottar månedslønn fra UiO skal registre arbeidstid og fravær i HR-portalen, se veiledning.
  • Timelønnede ansatte fører timelister.
  • Ansatte ved USIT fører i tillegg timer i CT.

Ferie

Merk: Ferie og overføring av ferie skal registreres i HR-portalen.

Fratredelse

Lønn og utbetaling

Medarbeidersamtale

Opprykk

Permisjon

Reise

Sidegjøremål og eierinteresser

Sykdom og permisjon

Merk: All sykefravær skal registreres i HR-portalen. Kun timelønnede ansatte skal benytte papirskjema for egenmelding. Mange typer permisjon skal søkes i HR-portalen, se oversikt.

Velferd

Publisert 27. okt. 2008 11:55 - Sist endret 16. juli 2020 15:57