English version of this page

Velkommen til Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Her finner du informasjon som hjelper deg i gang med din nye jobb. Instituttet består av 18 klinikker, to sentre for fremragende forskning (SFF), fem K.G. Jebsensentre og et instituttsekretariat.

Tilganger og brukerkonto

Ansattkort

Alle som er ansatt ved UiO i mer enn tre måneder skal ha eget ansattkort med navn, bilde, fødselsdato og signatur. Ansattkortet fungerer som legitimasjon, adgangskort til bygninger, soner og rom, lånekort på Universitetsbiblioteket og treningskort ved SiO Athletica. Kortet brukes også for å hente utskrifter fra UiOs nettverksskrivere.

Administrativ koordinator eller din leder skal sørge for at du får nøkler eller eventuelle andre adgangskort du måtte trenge.

Som ansatt ved Institutt for klinisk medisin kan du reise gratis på trikken mellom Ullevål sykehus og Rikshospitalet alle hverdager mellom kl. 07.00 og 17.00 ved å bruke ditt ansattkort.

IT-brukerkonto

For å få tilgang til universitetets IT-ressurser trenger du en IT-brukerkonto med brukernavn og passord.

Har du spørsmål knyttet til din IT-brukerkonto hjelper lokal IT ved Klinmed deg med dette. Alle ansatte er pliktige til å jevnlig sjekke UiO e-posten sin.

Personpresentasjon

Alle ansatte i faste vitenskapelige og administrative stillinger blir presentert med egen personpresentasjon på instituttets nettsider.

Denne blir opprettet for deg av instituttets nettredaktør, men du må selv fylle ut faglig informasjon.

Finn fram på instituttet

Instituttet er spredt over flere geografiske områder. For oversikt over de forskjellige arbeidsplassene, se UiOs sentrale nettsider med oversikt over områder og kart.

Registrering av arbeidstid, ferie og fravær

Som nyansatt er det viktig at du raskt gjør deg kjent med HR-portalen. Her registrerer ansatte i alle stillinger ferie og annet fravær.

Ansatte i teknisk/ administrative stillinger som har fleksitid skal også registrere arbeidstid i HR-portalen. Personlige opplysninger, som for eksempel adresse og kontonummer, registreres og endres i ansattselvbetjeningen.

Det er også her reiseregninger og utgiftsrefusjoner administreres, og du kan se dine lønnslipper og reise- og utleggsoppgjør.

Stillingsbeskrivelser – ansvar og oppgaver

Beskrivelse av ansvar og oppgaver for din stilling finner du i stillingsbeskrivelsen, kunngjøringsteksten og arbeidsavtalen. For mer informasjon om de forskjellige stillingene, se:

Ansettelsesforhold

Universitetet i Oslo har gode og utførlige nettsider om ansettelsesforhold. Her finner du informasjon om ansattgoder, lønn, forsikringer, innmelding av sidegjøremål og annen relevant informasjon.

Instituttet har egne sider for helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Arbeidstakere har medbestemmelse og reell innflytelse på arbeidsplassen gjennom fagforeningene og verneombudene.

Kompetanseutvikling og kurs

UiO tilbyr en rekke kurs og muligheter for etterutdanning.

For utenlandske forskere tilbyr UiO kurs i norsk språk og kultur. UiOs International Staff Mobility Office (ISMO) har nettsider med informasjon om disse.

Undervisning, forskningsstøtte og formidling

Undervisning

Vitenskapelig ansatte har undervisningsplikt. I toppstilling utgjør den 50 prosent av arbeidstiden. Hvor mange timers undervisningsplikt du har per år, varierer ut i fra hvilken stilling du er tilsatt i. Les vårt informasjonshefte for nyansatte undervisere.

Forskningsstøtte

Det medisinske fakultet har godt støtteapparat og rutiner for forskere som vil søke om ekstern finansiering.

CRIStin

Forskningsinformasjonssystemet CRIStin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

Open Access

Alle vitenskapelige ansatte ved UiO tilsatt etter 4. juli 2013 plikter å gjøre sine arbeider åpent tilgjengelig, enten gjennom publisering i Open Access-tidsskrifter eller gjennom UiOs digitale arkiv, DUO.

Formidling

Vitenskapelig ansatte oppfordres til å formidle forskningen sin til et bredt publikum, både nye funn og temaer av generell interesse. Klinmeds kommunikasjonsrådgiver kan bistå med alt fra skrivehjelp til mediekontakt og innsalg av saker.

Foto- og videotjenesten

Foto- og videotjenesten ved Klinmed er en serviceavdeling for medisinsk forskning, undervisning og formidling. De kan hjelpe deg med det meste innen foto, video og grafiske tjenester.

Publisert 6. nov. 2015 11:19 - Sist endret 24. feb. 2020 08:41