Informasjon til nyansatte ved Helsam

Velkommen til Institutt for helse og samfunn! Her finner du informasjon som kan hjelpe deg i gang i din nye jobb.

Kontorsjef Knut Tore Stokke. (Foto: UiO)

Nøkler utdeles av

Ansattkort

Alt om ansattkort

HR portalen

Gjør deg kjent med HR portalen, den brukes til reiseregninger, registrering av ferie, fravær, sykefravær og for de teknisk/administrative registrering av arbeidstid

Kontakt superbruker dersom du har noen spørsmål:

Personpresentasjon på nettsiden

Kontakt nettredaktør for å bli fotografert og få opprettet din presentasjon.

Tilgang til IT-tjenester

For å få tilgang til universitetets IT-ressurser trenger du en IT-brukerkonto med brukernavn og passord. Kontakt IT-ansvarlig tidligst en uke etter at arbeidskontrakt er levert. Tilganger til de forskjellige administrative it-systemene som E-phorte, FS, Fronter, Vortex vil bli gitt ved behov og etter at opplæring er gjennomført.

E-postlister ved HELSAM se oversikt i Sympa  ta kontakt med avdelingen du hører til for å komme med på e-postlister.

Lokalisering 

Instituttet er lokalisert i to områder og 4 bygninger pluss en forskergruppe i bygg 20 på Gaustad sykehus.

Studieprogrammer

Master og Bachelor programmene på instituttet: kontaktpunkter  for studieprogrammene

Medisinerutdanningen: kontaktpunkter for modulene

Helse, miljø og sikkerhet

HMS ved instituttet

Brannvern

Alle nyansatte skal gå brannrunde med etasjeansvarlig, ta kontakt med den som er ansvarlig der du sitter og avtale tid for en brannrunde .

Publisert 29. okt. 2015 14:38 - Sist endret 2. des. 2019 12:23