Superbrukere i Cristin

Finn riktig kontaktperson for Cristin ved din enhet.

UiO:Ledelsen og støtteenheter

Det teologiske fakultet

Det juridiske fakultet

Det medisinske fakultet

Medisinsk fakultet

Helsam

IMB

Klinmed

Superbrukere ved klinikkene:

Superbrukere ved instituttet:

Christin-hjelp Klinmed

Sentre for molekylærmedisin (NCMM)

Det humanistiske fakultet, Kulturhistorisk museum og Universitetsbiblioteket

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det odontologiske fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Naturhistorisk museum

Senter for utvikling og miljø

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Publisert 14. juli 2015 11:27 - Sist endret 20. nov. 2017 09:20