Bestilling av varer og tjenester for KHM

Hvem kan bestille her?

  • Disse skjema skal benyttes for bestilling av varer eller tjenester for alle enheter ved KHM.
  • Husk at UiOs rammeavtaler følges.
  • Er beløpet lik eller over 100.000 NOK eksklusivt mva og utenfor rammeavtale, skal du følge en særskilt rutine.
  • KHMs innkjøpere legger bestillingen inn i bestillingssystemet. Bestillingen blir først sendt til budsjettansvarlig (BDM) for elektronisk godkjenning og deretter til leverandør.
    Ta høyde for at dette kan ta tid og kommer i tillegg til leverandørens leveringsfrist!
  • Spørsmål? Send e-post til KHMs innkjøpere som ivaretar rekvirent- og innkjøperrollen for hele KHM. Se også oversikt over innkjøpere ved KHM og særskilte rutiner.

Ressurser

Arrangementskalkulatoren  

 

 

Restaurantbestillinger

Husk at du selv må kontakte restaurant for bordbestilling og menyvalg

Fly og hotellbestillinger