Innkjøpere ved Institutt for medisinske basalfag

Alle innkjøp over 100.000 kroner eks. mva: Trude Abelsen

Reisebestiller for eksterne (f.eks. gjesteforskere): Evelyn Voss Rygnestad

Listen under gjelder kjøp under 100.000 kroner eks. mva

Enhet Innkjøper

Administrasjonen og fagstøtte

Lourdes Jacobsen

Studiestøtte

Hilde Liudalen

Mekanisk og elektronikk verksted

Knut Rekdahl
Mads Peter Granberg

Bjarne Authen

IT

Jon Wedervang
Morten Fahle
Eirik Mohn Kristensen

Seksjon for KPM

Sophia Salicath

Avdeling for biostatistikk

Hilde Liudalen

Avdeling for atferdsmedisin

Hilde Liudalen

Avdeling for ernæringsvitenskap

Cathrine Flesche

Seksjon for klinisk ernæring

 
Kirsten Holven Navida Akhter Sheik
Rune Blomhoff Navida Akhter Sheik
Kjetil Retterstøl Annicke Stranda Haslestad
Per Ole Iversen Annicke Stranda Haslestad
Asim Duttaroy Annicke Stranda Haslestad
Stine M Ulven Navida Akhter Sheik
Hilde Brekke Annicke Stranda Haslestad
Christine Henriksen Annicke Stranda Haslestad

Seksjon for ernæringsepidemologi

Anne Marte Wetting Johansen

Seksjon for molekylær ernæring

 
Bjørn Skålhegg Anne Randi Enget
Hilde Nebb/Thomas Sæter Christin Lucas
Knut Tomas Dalen Ingunn Jermstad
Svein Kolset Anne Randi Enget
Jason Matthews Christin Lucas

SFF Hybrid Technology Hub

Lourdes Cotrim Jacobsen

Avdeling for molekylærmedisin

 

Seksjon for anatomi

Lourdes Cotrim Jacobsen
Niels Chr. Danbolt

Lourdes Cotrim Jacobsen

Svend Davanger

Lourdes Cotrim Jacobsen

Disseksjonsavdelingen Evelyn Voss Rygnestad
Mahmood Amiry-Moghaddam

Lourdes Cotrim JacobsenLourdes Cotrim JacobsenLourdes Cotrim Jacobsen

Jan Bjålie Hong Qu
Farrukh Chaudry

Lourdes Cotrim Jacobsen

Erik Dissen Wendi Jensen
Anne Spurkland Anne Spurkland
Andreas Lossius  
Rune Enger Lourdes Cotrim Jacobsen

Seksjon for biokjemi

Sophia Salicath
Phillipe Collas Sumithra Taraldsen
Heidi Kiil Blomhoff Sophia Salicath
Sandip Kanse Sophia Salicath
Anne Simonsen Sophia Salicath
Ragnhild Eskeland Sophia Salicath
Jan Brinchman Sophia Salicath
Stamcellesenteret (UiO konti) Sophia Salicath
Hesso Farhan Sophia Salicath
Jérôme Ruzzin Sophia Salicath

Seksjon for fysiologi

Lourdes Cotrim Jacobsen
Kåre-Olav Stensløkken Ngoc-Trang Thi Huynh
Koen Vervaeke Kristin Larsen Sand
Marianne Thoresen Ngoc-Trang Thi Huynh
Joel Glover

Lourdes Cotrim Jacobsen

Johan Frederik Storm

Lourdes Cotrim Jacobsen

Torkel Hafting Kristin Larsen Sand
Rune Enger (som fungerende gruppeleder)

Lourdes Cotrim Jacobsen

Hua Hu

Lourdes Cotrim Jacobsen

Maja Elstad Marian Berge Andersen
Magnus Aronsen Ngoc-Trang Thi Huynh

 

Publisert 23. mars 2011 14:16 - Sist endret 27. aug. 2020 16:55