Lønnsrapporter fra SAPUiO

Det er mulig å hente rapporter fra SAPUiO uten å gå inn i systemet. Rapportene blir  generert i begynnelsen av hver måned etter at korrigeringskjøring fra forrige måned er ferdigkjørt.

Hva viser rapportene?

 • Rapporten viser alle lønnstransaksjoner og er kumulativ, det vil si at rapporten som for eksempel heter august innholder alle transaksjoner til og med august måned for gjeldene år.
 • Rapporten foreligger i excel-format. Rapporten er en konteringsrapport for lønn og andre utgifter (alt bortsett fra reiseutgifter). Rapporten trekker ut samme informasjon som rapport PCP0 i SAP.
 • For reiseutgifter benyttes rapport i SAP med transaksjonskode YHR_REISEDATA_UO01 ”Konteringsrapport – reise”. Konteringsrapport for reiseutgifter kan tas ut pr prosjekt (k-element7), pr tiltak (k-element 4), pr ansatt, pr sted osv. For mer informasjon se veiledning i SAP for LES-brukere.

Tilgang til rapportene

 • Tilgang til rapportene på denne siden gis på grunnlag av de rettigheter den enkelte har i SAP. Hvis du ikke får tilgang, men har det i SAP, be din økonomikonsulent sende en e-post til Seksjon for lønn.
 • og benytt menystruktur til venstre og klikk på den filen du ønsker å åpne.

Forklaring på de enkelte kolonnene

 • Kjørenummer: Det unike kjørenummeret på konteringsfilen i SAP.
 • Posteringsdato: Posteringsdato i OA
 • Posttyp: To typer, FAST-REM betyr hovedlønnskjøring og EXTRA-REM betyr korrigeringskjøring.
 • Opptjeningsmåned: Opparbeidelsesmåned lønnen er knyttet til.
 • Lønnart: Lønnarten i SAP
 • Lønnart_text: Lønnart og tekst beskrivelse
 • Ansattnr: Den ansattes ansattnummer i SAP
 • Navn: Lønnsmottakerens navn
 • Antall: Aktuelt antall i posteringen.
 • Beløp: Aktuelt beløp i posteringen
 • Artskonto: Regnskapskonti
 • Kostnadssted: Kostnadssted
 • Prosjekt: Prosjekt
 • Tiltakskode: Tiltak
 • Avvist_OA_grunnet: Dersom ett av kontoelementene eller kombinasjonen av disse ikke blir goddtatt ved import til OA havner posteringen på feilkonto (art 5090). Grunnen står i dette feltet.
 • Stedsgruppe: På grunnlag av stedskoden er posteringene inndelt i 17 grupper, hvert fakultet for seg og endel ikkefakultære steder slått sammen
 • Stedsgruppenavn: Benevnelsen på stedsgruppene.
Publisert 15. juli 2015 10:50 - Sist endret 12. sep. 2018 12:54