Lønnsrapporter fra SAPUiO

Det er mulig å hente rapporter fra SAPUiO uten å gå inn i systemet. Rapportene blir  generert i begynnelsen av hver måned etter at korrigeringskjøring fra forrige måned er ferdigkjørt.

Hva viser rapportene?

 • Rapporten viser alle lønnstransaksjoner og er kumulativ, det vil si at rapporten som for eksempel heter august innholder alle transaksjoner til og med august måned for gjeldene år.
 • Rapporten foreligger i excel-format. Rapporten er en konteringsrapport for lønn og andre utgifter (alt bortsett fra reiseutgifter). Rapporten trekker ut samme informasjon som rapport PCP0 i SAP.
 • For reiseutgifter benyttes rapport i SAP med transaksjonskode YHR_REISEDATA_UO01 ”Konteringsrapport – reise”. Konteringsrapport for reiseutgifter kan tas ut pr prosjekt (k-element7), pr tiltak (k-element 4), pr ansatt, pr sted osv. For mer informasjon se veiledning i SAP for LES-brukere.

Tilgang til rapportene

 • Tilgang til rapportene på denne siden gis på grunnlag av de rettigheter den enkelte har i SAP. Hvis du ikke får tilgang, men har det i SAP, be din økonomikonsulent sende en e-post til Seksjon for lønn.
 • og benytt menystruktur til venstre og klikk på den filen du ønsker å åpne.

Forklaring på de enkelte kolonnene

 • Feltnavn: Feltforklaring
 • Kjørenummer: Det unike kjørenummeret som stammer fra PCP0 i SAP
 • Posteringsdato: Posteringsdato i OA
 • Posttyp: To typer, FAST-REM som stammer fra en hovedlønnskjøring og EXTRA-REM som stammer fra en korrigeringskjøring
 • Opptj_termin: Den opparbeidelsesmåned lønna er knyttet til. Kan ligge tilbake i tid
 • Lart: Kodeverdien for lønnarten i SAP
 • Larttext: Tekstlig beskrivelse av Lart
 • Ansattnummer: Den ansattes ansattnummer i SAP
 • Navn: Lønnsmottakerens navn
 • Beløp: Aktuelt beløp i denne posteringen
 • Artskonto: Regnskapsart i kontostrengen
 • Kostnadssted: Stedskoden i kontostrengen
 • Prosjekt: Prosjektkoden i kontostrengen
 • Tiltakskode: Tiltakskoden i kontostrengen
 • Årsak_feilkonto: Dersom ett av kontoelementene eller kombinasjonen av disse ikke blir goddtatt ved import til OA havner posteringen på feilkonto (art 5090). Grunnen står i dette feltet.
 • Stedsgruppe: På grunnlag av stedskoden er posteringene inndelt i 17 grupper, hvert fakultet for seg og endel ikkefakultære steder slått sammen
 • Stedsgruppenavn: Benevnelsen på stedsgruppene.
Publisert 15. juli 2015 10:50 - Sist endret 2. des. 2015 09:01