English version of this page

Kjøreplan og frister ved utbetaling av lønn, reise- og utgiftsrefusjoner

Seksjon for lønn utbetaler alle lønnsbilag, reise- og utgiftsrefusjoner som er mottatt innen frist.


Lønnskjøringer

 • Det kjøres én hovedlønnskjøring og én korrigeringskjøring per måned. All utbetaling av lønn og honorarer kommer med på den første av disse kjøringene dersom det er mulig. Husk at registreringen i SAP også har betydning for systemtilganger for den enkelte ansatte.
 • Nytilsettinger og forlengelser må meldes av personalkonsulent via ePhorte i god tid til Seksjon for lønn, senest 1 uke før hovedlønnskjøring. Husk at for sen melding vil, i tillegg til forsinket utbetaling, fjerne alle systemtilganger for den berørte ansatte.
 • Som leder kan du sjekke i  HR-portalen under Lederselvbetjening > Datoer for team > Teamkalender om det er ansatte som skal ha forlengelse. Ta kontakt med personalkonsulent på din enhet for å få oversikt.

Reisekjøringer

 • Det utbetales reise- og utgiftsrefusjoner to ganger per måned, med noen unntak, se kjøreplan under.
 • Reiseforskudd blir utbetalt i forbindelse med reisekjøringene.

Frister

 • Frist for lønnsbestillinger:
  • Utbetaling på oppgitt dato forutsetter at Seksjon for lønn mottar lønnsbestillinger i ePhorte/SAPUiO og papirbilag i internpost innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Lønnsbestillinger og eventuelle papirbilag må behandles først av lokal personalenhet som så videresender dem til Seksjon for lønn i ePhorte. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
  • Frister for e-bilag: Systemet stenger kl. 15.00 på oppgitt dato og åpner igjen 3 arbeidsdager senere.
 • Frister for reise- og utgiftsrefusjoner:
  • Helelektroniske bilag og krav må være ferdig anvist i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Alle papirbilag må være mottatt innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Papirbilag må behandles først av lokal økonomienhet som så videresender dem til Seksjon for lønn. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
 • Omposteringer: For ompostering gjelder de same fristene som for tilsvarende type ordinære bilag.

Kjøreplan med utbetalingsdatoer

Utskriftsvennlig versjon

Lurer du på datoer for avviklede kjøringer?

Merk: Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon.

Kjøring Frist ved lokal
personal-/økonomienhet
Frist ved
Seksjon for lønn
Frist for
eBilag (kl.15.00)
Utbetaling
Juni 2019
Reiser og refusjoner 14.05.2019 21.05.2019   07.06.2019
Månedslønn og bilagslønn 17.05.2019 24.05.2019 04.06.2019 14.06.2019
Reiser og refusjoner 28.05.2019 04.06.2019   21.06.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 04.06.2019 11.06.2019 20.06.2019 28.06.2019
Juli 2019
Reiser og refusjoner 17.06.2019 24.06.2019   11.07.2019
Månedslønn og bilagslønn 14.06.2019 21.06.2019 02.07.2019 10.07.2019
Reiser og refusjoner 01.07.2019 08.07.2019   26.07.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 05.07.2019 12.07.2019 23.07.2019 31.07.2019
August 2019
Månedslønn og bilagslønn 19.07.2019 26.07.2019 06.08.2019 15.08.2019
Reiser og refusjoner 30.07.2019 06.08.2019   23.08.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 06.08.2019 13.08.2019 22.08.2019 30.08.2019
September 2019
Reiser og refusjoner 13.08.2019 20.08.2019   06.09.2019
Månedslønn og bilagslønn 20.08.2019 27.08.2019 05.09.2019 13.09.2019
Reiser og refusjoner 27.08.2019 03.09.2019   20.09.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 04.09.2019 11.09.2019 20.09.2019 30.09.2019
 
Publisert 13. juli 2015 15:43 - Sist endret 11. juni 2019 13:00