English version of this page

Kjøreplan og frister ved utbetaling av lønn, reise- og utgiftsrefusjoner

Seksjon for lønn utbetaler alle lønnsbilag, reise- og utgiftsrefusjoner som er mottatt innen frist.


Lønnskjøringer

 • Det kjøres én hovedlønnskjøring og én korrigeringskjøring per måned. All utbetaling av lønn og honorarer kommer med på den første av disse kjøringene dersom det er mulig. Husk at registreringen i SAP også har betydning for systemtilganger for den enkelte ansatte.
 • Nytilsettinger og forlengelser må meldes av personalkonsulent via ePhorte i god tid til Seksjon for lønn, senest 1 uke før hovedlønnskjøring. Husk at for sen melding vil, i tillegg til forsinket utbetaling, fjerne alle systemtilganger for den berørte ansatte.
 • Som leder kan du sjekke i  HR-portalen under Lederselvbetjening > Datoer for team > Teamkalender om det er ansatte som skal ha forlengelse. Ta kontakt med personalkonsulent på din enhet for å få oversikt.

Reisekjøringer

 • Det utbetales reise- og utgiftsrefusjoner to ganger per måned, med noen unntak, se kjøreplan under.
 • Reiseforskudd blir utbetalt i forbindelse med reisekjøringene.

Frister

 • Frist for lønnsbestillinger:
  • Utbetaling på oppgitt dato forutsetter at Seksjon for lønn mottar lønnsbestillinger i ePhorte/SAPUiO og papirbilag i internpost innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Lønnsbestillinger og eventuelle papirbilag må behandles først av lokal personalenhet som så videresender dem til Seksjon for lønn i ePhorte. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
  • Frister for e-bilag: Systemet stenger kl. 15.00 på oppgitt dato og åpner igjen 3 arbeidsdager senere.
 • Frister for reise- og utgiftsrefusjoner:
  • Helelektroniske bilag og krav må være ferdig anvist i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Alle papirbilag må være mottatt innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Papirbilag må behandles først av lokal økonomienhet som så videresender dem til Seksjon for lønn. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
 • Omposteringer: For ompostering gjelder de same fristene som for tilsvarende type ordinære bilag.

Kjøreplan med utbetalingsdatoer

Utskriftsvennlig versjon

Lurer du på datoer for avviklede kjøringer?

Merk: Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon.

Kjøring Frist ved lokal
personal-/økonomienhet
Frist ved
Seksjon for lønn
Frist for
eBilag (kl.15.00)
Utbetaling
Oktober 2019
Reiser og refusjoner 10.09.2019 17.09.2019   03.10.2019
Månedslønn og bilagslønn 18.09.2019 25.09.2019 04.10.2019 15.10.2019
Reiser og refusjoner 27.09.2019 04.10.2019   23.10.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 07.10.2019 14.10.2019 23.10.2019 31.10.2019
November 2019
Reiser og refusjoner 15.10.2019 22.10.2019   08.11.2019
Månedslønn og bilagslønn 21.10.2019 28.10.2019 06.11.2019 15.11.2019
Reiser og refusjoner 29.10.2019 05.11.2019   22.11.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 05.11.2019 12.11.2019 21.11.2019 29.11.2019
Desember 2019
Reiser og refusjoner 12.11.2019 19.11.2019   06.12.2019
Månedslønn og bilagslønn 15.11.2019 22.11.2019 03.12.2019 12.12.2019
Reiser og refusjoner 26.11.2019 03.12.2019   20.12.2019
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 05.12.2019 12.12.2019 Ingen utbetaling, kun omposteringer av korrigeringskjøring november og måneds- og bilagslønnskjøring desember
 
Publisert 13. juli 2015 15:43 - Sist endret 23. okt. 2019 10:36