English version of this page

Kjøreplan og frister ved utbetaling av lønn, reise- og utgiftsrefusjoner

Seksjon for lønn utbetaler alle lønnsbilag, reise- og utgiftsrefusjoner som er mottatt innen frist.


Lønnskjøringer

 • Det kjøres én hovedlønnskjøring og én korrigeringskjøring per måned. All utbetaling av lønn og honorarer kommer med på den første av disse kjøringene dersom det er mulig. Husk at registreringen i SAP også har betydning for systemtilganger for den enkelte ansatte.
 • Nytilsettinger og forlengelser må meldes av personalkonsulent via ePhorte i god tid til Seksjon for lønn, senest 1 uke før hovedlønnskjøring. Husk at for sen melding vil, i tillegg til forsinket utbetaling, fjerne alle systemtilganger for den berørte ansatte.
 • Som leder kan du sjekke i  HR-portalen under Lederselvbetjening > Datoer for team > Teamkalender om det er ansatte som skal ha forlengelse. Ta kontakt med personalkonsulent på din enhet for å få oversikt.

Reisekjøringer

 • Det utbetales reise- og utgiftsrefusjoner to ganger per måned, med noen unntak, se kjøreplan under.
 • Reiseforskudd blir utbetalt i forbindelse med reisekjøringene.

Frister

 • Frist for lønnsbestillinger:
  • Utbetaling på oppgitt dato forutsetter at Seksjon for lønn mottar lønnsbestillinger i ePhorte/SAPUiO og papirbilag i internpost innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Lønnsbestillinger og eventuelle papirbilag må behandles først av lokal personalenhet som så videresender dem til Seksjon for lønn i ePhorte. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
  • Frister for e-bilag: Systemet stenger kl. 15.00 på oppgitt dato og åpner igjen 3 arbeidsdager senere.
 • Frister for reise- og utgiftsrefusjoner:
  • Helelektroniske bilag og krav må være ferdig anvist i HR-portalen innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Alle papirbilag må være mottatt innen Frist ved Seksjon for lønn.
  • Papirbilag må behandles først av lokal økonomienhet som så videresender dem til Seksjon for lønn. Frist ved lokal personal-/økonomienhet er derfor fem virkedager tidligere.
 • Omposteringer: For ompostering gjelder de same fristene som for tilsvarende type ordinære bilag.
 • Utbetaling: Utbetalinger til utenlandske bankkonti med IBAN og SWIFT/BIC- adresser tar 2-3 dager lengre enn utbetalinger i Norge. Utbetalinger til USA og andre land utenfor Europa kan ta vesentlig lengre tid.

Kjøreplan med utbetalingsdatoer

Utskriftsvennlig versjon

Lurer du på datoer for avviklede kjøringer?

Merk: Endringer av datoer kan forekomme. Sjekk derfor alltid denne nettsiden for oppdatert informasjon.

Kjøring Frist ved lokal
personal-/økonomienhet
Frist ved
Seksjon for lønn
Frist for
eBilag (kl.15.00)
Utbetaling
Juni 2020
Reiser og refusjoner 13.05.2020 20.05.2020   08.06.2020
Månedslønn og bilagslønn 20.05.2020 27.05.2020 05.06.2020 15.06.2020
Reiser og refusjoner 27.05.2020 03.06.2020   22.06.2020
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 04.06.2020 11.06.2020 22.06.2020 30.06.2020
Juli 2020
Reiser og refusjoner 15.06.2020 22.06.2020   09.07.2020
Månedslønn og bilagslønn 15.06.2020 22.06.2020 01.07.2020 09.07.2020
Reiser og refusjoner 01.07.2020 08.07.2020   26.07.2020
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 06.07.2020 13.07.2020 22.07.2020 30.07.2020
August 2020
Månedslønn og bilagslønn 20.07.2020 27.07.2020 05.08.2020 13.08.2020
Reiser og refusjoner 28.07.2020 04.08.2020   23.08.2020
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 04.08.2020 11.08.2020 20.08.2020 31.08.2020
September 2020
Reiser og refusjoner 11.08.2020 18.08.2020   06.09.2020
Månedslønn og bilagslønn 19.08.2020 26.08.2020 06.09.2020 14.09.2020
Reiser og refusjoner 25.08.2020 01.09.2020   20.09.2020
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 03.09.2020 10.09.2020 21.09.2020 29.09.2020
Oktober 2020
Reiser og refusjoner 07.09.2020 14.09.2020   01.10.2020
Månedslønn og bilagslønn 17.09.2020 24.09.2020 05.10.2020 14.10.2020
Reiser og refusjoner 28.09.2020 05.10.2020   22.10.2020
Korrigeringskjøring månedslønn og bilagslønn 05.10.2020 12.10.2020 21.10.2020 29.10.2020
 
Publisert 13. juli 2015 15:43 - Sist endret 15. juni 2020 10:17