Administrasjon av månedslønn

Månedslønn omfatter alle faste, månedlige utbetalinger av lønn fra UiO, enten personen er engasjert i fast eller tidsavgrenset stilling. Start og stopp av månedslønn registreres av Seksjon for lønn i SAP på grunnlag av bestillinger tilsendt fra enhetene i ePhorte.

Merk: Lønnsbestillinger legger også grunnlaget for systemtilganger.

Start lønn

Ved nytilsetting, forlengelse eller gjeninntredelse

Stopp lønn

Ved permisjon, oppsigelse, overgang til pensjon eller dødsfall

Tillegg

Visse tillegg til månedslønn utbetales etter bilag.

Frikjøp

Når lønn skal kostnadsføres på annen enhet enn den ansatte er knyttet til.

Sjekk bestillinger!

 

Kontroller lønnsbestillinger før du sender dem til Seksjon for lønn - da unngår du å få den i retur.