English version of this page

Attestering og anvisning av reiseregninger


Attestering av reiseregninger

Reiseregningen skal attesteres av personer som er definert som attestanter på enhetene.

Reiseregninger som er levert elektronisk attesteres i selvbetjeningsportalen, se veiledning (dfo.no).

Attestanten bekrefter at:

For å unngå å få bilag i retur, vær ekstra påpasselig at:

Ved UiO vil den som attesterer ofte måtte hjelpe til med kontering av utgiftsartene på bilaget.

Anvisning av reiseregninger

Reiseregninger skal anvises av en person med budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) på enhetene.

  • Reiseregninger som er levert elektronisk anvises i selvbetjeningsportalen, se veiledning (dfo.no).
  • Krav som er levert på papir skal anvises i selvbetjeningsportalen på lik linje med elektroniske krav.

Anviser bekrefter at:

  • det er hjemmel for disposisjonen
  • det er budsjettmessig dekning for utbetalingen
  • disposisjonen er økonomisk forsvarlig

Den som anviser skal videre kontrollere at utbetalingsgrunnlaget er attestert på korrekt måte, jamfør de krav som er oppført under attestasjon.

Utbetaling

Publisert 14. nov. 2016 14:32 - Sist endret 21. okt. 2021 09:09