Betaling til utenlandske banker fra SAPUiO

Betalinger til utenlandske banker er mer komplekst enn ved innlandsbetalinger, og vil oftere være gjenstand for feil og eventuelle forsinkelser.

Se egen nettside for betaling til utenlandske leverandører.


Utbetaling til privatpersoner

Krav ved utbetaling til utlandet:

Det er mulig å sende penger direkte til utlandet fra lønnssystemet ved UiO. Bilag uten fullstendige betalingsopplysninger kan bli forsinket eller i verste fall utbetalt til feil konto. UiO må også i noen tilfeller betale et høyere bankgebyr. Bilag med manglende opplysninger vil derfor bli sendt i retur fra Seksjon for lønn til lokal enhet. I Europa skal det nå benyttes IBAN-nummer, men SWIFT-kode er fortsatt påkrevet.

Ved overføringer til andre (næringsdrivende, etater, organisasjoner, etc.) skal det foreligge en faktura med de nødvendige opplysningene påført.

Kodeverk

IBAN-nummer

IBAN formatet starter alltid med landkoden som består av to bokstaver. Se eksempler og krav til antall tegn. Nyttige nettadresser:

SWIFT- og bankkoder

Normalt kreves at mottaker fremskaffer disse opplysningene. For å kontrollere eller søke opp en kode, kan man bruke følgende:

Kontonummer og bankkoder

Alle koder og kontonumre skal i elektronisk format registreres fortløpende - uten opphold. På papirformat er det likevel praktisk å gruppere numrene med opphold - av lesbarhetsgrunner. Tegn som bindestrek, punktum eller slash er ikke tillatt i elektronisk format - og sløyfes derfor ved registrering. I en del land (Frankrike, Sveits, Italia og Canada) kan det forekomme bokstaver inne i kontonummeret.

For visse land er det nødvendig med enkelte koder i tillegg til selve kontonummeret. I lønnssystemet skal disse registreres i feltet "bankkode/banknavn". De viktigste er:

USA / US Fed Wire / ABA / Routing no. FW + 9 sifre
Australia / AU   AU + 6 sifre
Sør-Afrika / ZA Sort code ZA + 6 sifre
Canada Transit code (3 siffer) og en Institution code (5 siffer)  

Informasjon om enkeltland

USA

Noen lokale banker (spesielt credit savings unions) har ikke egen BIC adresse. Da bruker UiO IRVTUS3N sammen med Fed.Wire nummeret. Søkeside for FedWire-nummer i USA (frbservices.org)

Russland

 • UiOs bank kan kun overføre følgende valutaer til Russland:
  • 036 – AUD
  • 208 – DKK
  • 578 – NOK
  • 827 – SEK
  • 840 – USD
  • 978 – EUR
 • Merk: Rubler er i praksis umulig å sende. Siffer nummer 6, 7 og 8 i et russisk kontonummer indikerer valutaen som kontoen kan motta. Vi kan ikke overføre betaling hvis disse sifrene er lik 810 (RUB).
 • I tillegg til kontonummer må det oppgis SWIFT-kode.

 

Publisert 15. juli 2015 13:03 - Sist endret 21. sep. 2020 10:29