Hvem gjør hva på økonomiområdet?

Ansvarlig for økonomifunksjonen  

Økonomileder har overordnet ansvar for hele økonomiområdet ved fakultetet.

Kontakt

Seksjonssjef Lars Botten

Regnskap

Rådgivning og veiledning på regnskapsområdene basis og EFP.

Ansvarlig for periodeavslutninger.

Kontakt

Fagansvarlig regnskap

Seniorkonsulent Ken Erling Jensen

Regnskapsføring og bilagsbehandling

Gjøres av økonomikonsulenten for det aktuelle institutt og eier av prosjekt.

Kontakt

Kontaktperson følger fullmaktsmatrisen

 

Budsjett og økonomistyring

Budsjettansvarlig og oppfølging av budsjettprosessen.

Rådgivning og veiledning.

Fagansvar for økonomistyringen på instituttene og ved fakultetsadministrasjonen.

Kontakt

Fagansvarlig for budsjett og økonomistyring

Rådgiver Trond Skjeie

Eksternt finansierte prosjekter (EFP)

Rådgivning og veiledning.

Budsjettering, prosjektstyring og rapportering av prosjektporteføljen ved fakultetet.

Superbruker prosjektoppretting.

Kontakt

Fagansvarlig for eksternt finansiert virksomhet

Rådgiver Trond Skjeie

EU-prosjekter 

Regnskap, budsjett, økonomistyring og rapportering.

Kontakt

Fagansvarlig økonomi EU-prosjekter

Seniorkonsulent Ken Erling Jensen

Oppretting/endring av eksternt finansiert prosjekt (EFP)

Registrering/endring av prosjekt i økonomisystemet ved bruk prosjektopprettings-/endringsskjema.

Ansvarlig for arkivering av alle dokumenter i ePhorte.

Kontakt

Forskningsadministrativ ansvarlig eller annen godkjent bruker av prosjektopprettingsskjemaet.

Bruker av prosjektopprettingsskjemaet

HR-portalens økonomifunksjon

Hjelp og veiledning HR-portalens økonomidel.

Faglige råd og veiledning på bilagslønn, refusjoner og reiseregninger til eksterne personer.

 

Kontakt

Lokal superbruker for HR-portalen

Førstekonsulent Anne Kalrasten

Nettsider økonomi

Ansvarlig for nettsidene på økonomiområdet (arbeidsstøtte) ved Det juridiske fakultet

Kontakt

Seniorkonsulent Ken Erling Jensen