Kontaktinformasjon for økonomi

Kontaktpunkter i Avdeling for administrativ støtte (ADS)

Kontaktpunkter på enhetene

HF

Fakultetssekretariatet

IAKH

Tarjei Solberg

IFIKK

Solveig Johansen

IKOS

ILOS

Heidi Ekstrand

ILN

Fakturaer, bilagslønn, refusjoner, reiseregninger: Nuray Bedri Aliosman

Innkjøp: Nadia Elvebakk

IMK

Kalaivani Naguleswaran

IMV

MultiLing

Senter for Ibsen-studier

Ragnhild Schea

JUS

JUS: Kontaktpersoner for økonomi

MN

MN: Kontaktpersoner for økonomi

 

MED

Fakultetsadministrasjonen

Halvor Fahle

Helsam

Navn Oppgaver Gir støtte til

Lars Roald

Faglig koordinator av økonomiarbeidet ved Instituttet.
Budsjett, årsplan og langtidsbudsjett. 

Kontrollprogram lønn/regnskap.
Budsjett, regnskap, prognoser.
Prosjektøkonomi.

Avdeling for Helsefag
Avdeling for Helseøkonomi og helseledelse

Irene Auke

Budsjett, regnskap, prognoser.

Prosjektøkonomi.
Avdeling for Allmennmedisin
Avdeling for Medisinsk etikk

Louise Bolands Eklund

Budsjett, regnskap, prognoser.
Prosjektøkonomi.
EU og NORHED prosjekter

Avdeling for Samfunnsmedisin

Avdeling for Sykepleievitenskap

Ada Winge

Bilagslønn, reiseregninger og refusjoner.

Hele instituttet

Kristine Rona Kjersem

Innkjøp og fakturabehandling.

Understøttelse for lokal IT.

Støttefunksjoner for administrasjonssjef.

Førstelinjetjenester.

Lille Ullevål
Christian Englien

Innkjøp og fakturabehandling.

Førstelinjetjenester lokalt.

Understøttelse for lokal IT.

Støttefunksjoner for administrasjonssjef.

Tilrettelegging for fellesarrangement og disputaser.
Forskningsveien
Gry Stubberud

Førstelinjetjenester og drift av ekspedisjon og rekvisita lager.

Innkjøp rekvisita og bevertning.

Ansvar for skrivere/kopimaskiner, fellesarealer, rombooking mm.

Tilrettelegging for fellesarrangement og disputaser.
Lille Ullevål
Steinar Lund

Kontering av faktura og bilag.

Utstyrsregistrering.

Budtjenester og førstelinje.

Hele institutte

IMB

Økonomimedarbeidere Ansvarsområder
Trude Abelsen

Seksjonsleder

Elisabeth Augdahl
 • Fakturabehandling
 • Bilag
Malarvili Inparajan
 • Fakturabehandling
 • Bilag
Helene Fondevik
 • Avdeling for ernæringsvitenskap
 • Avdeling for biostatistikk (Gruppene Arnoldo Frigessi, Marit Veierød, Jukka Corander) 
Habib Moradi
 • Instituttets fellesadministrasjon
 • Seksjon for intern service
 • Avdeling for Atferdsvitenskap
Marion Renfang Fierro
 • Avdeling for biostatistikk (Alle grupper for uten Arnoldo Frigessi, Marit Veierød og Jukka Corander) 
 • Avdeling for Molekylærmedisin:
  • Seksjon for anatomi (for uten Jan Bjålie og T. Leergaaard)
  • Seksjon for fysiologi (for uten Koen Vervaeke og Joel Glover)

Bonny Alexandre Ette

 • Avd. for komparativ medisin
 • Avdeling for Molekylærmedisin:
  • Seksjon for biokjemi
  • Gruppe Jan Bjålie og T. Leergaaard, Seksjon for anatomi 
  • Grupper Koen Vervaeke og Joel Glover, Seksjon for fysiologi

Klinmed

Økonomimedarbeidere Ansvarsområder
Hans-Jørgen Lund
 • Seksjonssjef
 • Økonomistyring
 • Budsjett
 • Regnskap
Oksana Takhirova
 • Økonomicontroller for
  • Barne - og ungdomsklinikken (BAR)
  • Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT)
  • Kreftklinikken (KRE)
  • Senter for kreftcelle re-programmering (CanCell)
  • K.G. Jebsen - Senter for immunterapi mot kreft (KRE)
Knut Hegland
 • Økonomicontroller for
  • Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (KIL - Campus Ahus)
  • Klinikk for kirurgiske fag (KKF - Campus Ahus)
  • Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri (KHP - Campus Ahus)
  • Nevroklinikken (NVR)
  • Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi (HHA)
  • Ortopedisk klinikk (OPK)
Rune Lilleaas
 • Seniorrådgiver for instituttets basisøkonomi
 • Økonomicontroller for
  • Medisinsk klinikk (MDK)
  • Kvinneklinikken (KVI)
Willemijn Solheim
 • Økonomicontroller for
  • Klinikk psykisk helse og avhengighet (PHA)
  • Senter for framragende forskning - Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT)
  • K.G Jebsen - Senter for psykoseforskning (PHA)
  • NSSF (PHA)
  • SERAF (PHA)
Robert Brown
 • Seniorrådgiver for instituttets eksternfinansierte virksomhet
 • Økonomicontroller for
  • Hjerte- og lungeklinikken (HLK)
  • Akuttklinikken (AKU)
  • Prehospital klinikk (PRE)
  • Oslo sykehusservice (OSS)
  • Klinikk for radiologi og nukleærmedisin (KRN)
  • K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning
Suresh A. Johnpillai
 • Økonomicontroller for
  • Klinikk for laboratoriemedisin (KLM)
  • K.G. Jebsen-senter for forskning og influensavaksiner
  • K.G. Jebsen-senter for cøliakiforskning
  • K.G. Jebsen-senter for B-cellekreft
Anniken Kjærnet
 • Bilag (bilagslønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner)
 • Honorar
 • Fakturaer
 • Kontrollprogram

OD

OD Fakultetsadministrasjonen: Kontaktpersoner for økonomi

IKO

SV

SV: Kontaktpersoner for økonomi

TF

Renate Salomonsen

UV

UV: Kontaktpersoner for økonomi

Ansvarlige for bilag og bestilling

Ansvarsområder økonomistyring

UB

UB: Kontaktpersoner for økonomi

KHM

KHM: Kontaktpersoner for økonomi

NHM

Vollelv, Cathrine

Næss, Hilde

Adamiec-Fidjeland, Maria Teresa

LOS

Hvem kontakter du for internadministrative oppgaver i LOS?

Hvem kontakter du i USIT?

STK

Sæther, Liv fungerende kontorsjef

SUM

Marius Bergh

Terje Røysum

 

Publisert 19. mai 2015 13:14 - Sist endret 15. jan. 2020 16:12