English version of this page

For ledere som skal godkjenne (BDM)

Slik godkjenner du som er leder med BDM ulike prosesser innen økonomi og lønn.

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

For fullmaktstypene innenfor prosessområdene økonomi- og lønn må man ha fått tildelt en budsjettdisponeringsmyndighet (BDM).

Opptak av DFØ-webinarer for ledere

Opptak av webinarene DFØ holdt for UiO mandag 3. mai vil være tilgjengelige ut juni 2021.

Dere finner dem under Egenlæring for ledere i UNIT4 ERP og SAP