Økonomistyring

Budsjett og prognoser

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et 5-årig rullerende perspektiv.

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og attestant

Begreper, forklaringer og skjemaer.

Lokale budsjetter

Pt for EA og JUS.

Organisering og roller

Robuste fagmiljø, kompetansespesialisering og standard rolle-, prosess- og rutinebeskrivelser.

Lokale fullmaktsmatriser

Pt for EA og JUS.

Begrepsliste

Begreper som benyttes i overordnet økonomistyring ved UiO.