Økonomistyring

Ny rutine for søknad om budsjettdisponeringsmyndighet (BDM)

Når de fleste ansatte jobber fra hjemmekontor, er det vanskelig å oppfylle kravet om fysiske signaturer ved søknad og godkjenning av budsjettdisponeringsmyndighet (BDM). Rutinen er derfor endret. Kravet om fysisk signatur er erstattet med en elektronisk signatur på flyt i ePhorte. Ny rutine tilbyr en måte å gjennomføre prosessen på uten å være fysisk tilstede.

Budsjett og prognoser

UiOs hovedprinsipp for økonomistyring er rammestyring i et 5-årig rullerende perspektiv.

Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) og attestant

Begreper, forklaringer og skjemaer.

Lokale budsjetter

Pt for EA og JUS.

Organisering og roller

Robuste fagmiljø, kompetansespesialisering og standard rolle-, prosess- og rutinebeskrivelser.

Lokale fullmaktsmatriser

Pt for EA og JUS.

Begrepsliste

Begreper som benyttes i overordnet økonomistyring ved UiO.