Hvem gjør hva på økonomiområdet på MN?


Ledelse

Ann Hilde Nes, økonomileder

Marianne Afdal, avdelingsleder – Ekstern finansiert virksomhet

Anita Isaksen, avdelingsleder – Regnskap

Kirsten Klungseth Lerum, avdelingsleder – Instituttøkonomi

Institutt for biovitenskap

 

Cathrine Hangaas – Instituttøkonomi

Aasta K. Engh – Ekstern finansiert virksomhet

Jessica Salazar – Prosjektøkonom / SFF CanCell (permisjon til 24.03.2019)

Ivana Vujic – Prosjektøkonomi / SFF CanCell (vikar for Jessica Salazar)

Shahnaz Sisi – Regnskap

Sibinka Bogojev – Regnskap

Gro Randen – Prosjektøkonomi (permisjon til 01.02.2019)

Helge Midtun – Prosjektøkonomi (vikar for Gro Randen)

Institutt for geofag

Tomàs S. Donnelly – Instituttøkonomi

Hema Awasthi – Ekstern finansiert virksomhet

Mari E. Smith – Ekstern finansiert virksomhet (permisjon til 01.09.19)

Karen Drabløs Landa – Ekstern finansiert virksomhet (vikar for Mari E. Smith)

Ann-Christin Jäger – Regnskap, innkjøp

Kjetil Bråthen – Regnskap, reiseregning

Frode Roghell – SFF CEED

Anita Sørlie – Reiseregninger for SFF CEED

Farmasøytisk institutt

Trine Gjerdrum Stellander – Instituttøkonomi

Hema Awasthi – Ekstern finansiert virksomhet

Vanitha Marimuthu – Regnskap, reiseregninger

Fysisk institutt

Inger Anne Pedersen – Instituttøkonomi

Marianne Afdal – Ekstern finansiert virksomhet (permisjon)

Sverre Wang – Ekstern finansiert virksomhet (vikar for Marianne Afdal)

Helge Midtun – Ekstern finansiert virksomhet for SMN

Liv Hillestad – Reiseregninger

Tamer Sezgin – Regnskap, reiseregninger for både Fysisk institutt og SMN

Kjemisk institutt

Beate Wiker – Instituttøkonomi

Ivar Refsland – Ekstern finansiert virksomhet

Frode Roghell – SFF Hylleraas

Sunniva Ette – Regnskap, reisepenger

Institutt for teoretisk astrofysikk

Tomàs S. Donnelly – Instituttøkonomi

Ivar Refsland – Ekstern finansiert virksomhet

Vanitha Marimuthu – Regnskap, reiseregninger

Frode Roghell – SFF Rosseland

Institutt for informatikk

Geir Ulvestad – Instituttøkonomi, ekstern finansiert virksomhet, SFF RITMO / SFI SIRIUS

Dalibor Bosnjak – Instituttøkonomi

Daniel Meisler – Ekstern finansiert virksomhet

Inna Tukh – Regnskap, reiseregning

Frode Roghell – SFF RITMO / SFI SIRIUS

Matematisk institutt

Beate Wiker – Instituttøkonomi

Vanitha Marimuthu – Regnskap

Anita Smeby – Regnskap, reiseregning

Øyvind Mørkedal – Eksternt finansiert virksomhet

Elisabeth Havsberg Seland – Eksternt finansiert virksomhet

Institutt for teknologisystemer

Kirsten Klungseth Lerum – Instituttøkonomi

Helge Midthun – Ekstern finansiert virksomhet

Hellfrid Opsahl Newman – Regnskap

Fakultetsadministrasjonen

Elena Jakobsen – Regnskap

Frode Bremnes – Instituttøkonomi

Fakultetets controllerteam

Øyvind Mørkedal – Instituttøkonomi, ekstern finansiert virksomhet

Wenche Brynildsen – Ekstern finansiert virksomhet

Frode Bremnes – Instituttøkonomi

Anskaffelser