Kontaktveileder for økonomi på SV

SV-fakultetet

For spørsmål knyttet til fakultetets økonomiseksjon og overordnede økonomiske spørsmål.

Vegar Balstad
Fungerende økonomileder/ Seksjonssjef

E-post: vegar.balstad@sv.uio.no 
Telefon: 228 54101

Regnskap

Bilagshåndtering, regnskapsavslutning, utlegg og reiseregninger

Innkjøp

Rådgivning og gjennomføring av innkjøp

Budsjett, økonomi og virksomhetsstyring

Rådgivning om budsjettprosesser og rapportering av økonomien.

Eksternt finansierte prosjekter (EFP)

Rådgivning og veiledning i prosjektvirksomheten

Budsjettering, styring og rapportering av prosjekter

Opprettelser av prosjekter

E-post: prosjekt@sv.uio.no